Чуй облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Дан 472 627 477 704.1 482 431 530 234 531 958.3
Тамеки
Картошка 85 555 96 471.9 96 547 99 683 111 958.6
Жашылча 255 446 332 397 347 518 326 718 345 930.4
Бакча өсүмдүктөрү 78 980 95 847.2 92 046 88 598 98 971.9
Мөмө жана жемиш 6 612 9 301.1 7 484 9 704 11 636.4
Жүзүм 255 328 491 723 705.1
Эт (тирүүлөй салмакта) 75 728 80 627.8 84 693 69 990 63 295
Сүт 352 858 342 130.6 351 273 388 928 398 642.4
Жумуртка, мин даана 245 352 281 287 303 563 300 332 313 153.6
Жүн (физикалык салмактагы) 947 971.1 848 1 734 1 750.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..