Категориялар боюнча билим берүүгө мамлекеттик бюджеттин чыгымдары (экономикалык классификация) (млн. сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Жумушчулардын эмгек акысын төлөө 26 805.2 29 311.8 35 653 37 425.9 56 481.6
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана пайдалануу 6 446.9 6 434.6 4 119.9 6 155.4 7 572.9
Субсидиялар 0.7 0.2 1.9 1.7
Социалдык жөлөкпулдар 16.8 17.4 26.1 29.6 29.8
Башка чыгымдар 124 115.3 110.8 139.3 159.5
Финансылык эмес активдерди сатып алууга кеткен чыгымдар 4 125.7 3 839.7 2 435.6 4 568.4 8 930.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..