Мамлекеттик (адам)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Мектепке чейинки уюмдар 186 967 196 057 185 070 187 961 205 547
Жалпы билимберүү уюмдары 1 237 562 1 275 483 1 319 524 1 359 397 1 394 848
Башталгыч (1 - 4-класстар) 10 267 10 059 10 117 10 549 10 254
Негизги (1 - 9-класстар) 34 559 35 324 35 417 36 766 45 080
Орто (1 - 11-класстар) 1 189 453 1 226 471 1 270 720 1 308 652 1 336 089
Атайын муктаждыгы бар балдар үчүн 3 283 3 629 3 270 3 430 3 425
Башталгыч кесиптик билимберүү уюмдары 29 870 29 684 32 042 34 039 32 907
Орто кесиптик билимберүү уюмдары 79 364 79 146 83 310 84 668 90 204
Жогорку кесиптик билимберүү уюмдары 141 223 159 573 185 202 199 614 195 522
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..