Экономикалык ишмердиктин түрү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (мурунку жылга карата пайыз менен)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Өнөр жай - бардыгы 105.4 106.9 93.4 109 111.4
Пайдалуу кендерди казуу 108.1 118.4 77.6 121.2 108.2
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 122 106.9 101.4 117.7 116.8
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 117.5 117 101.1 114.8 107.9
Металл рудасын казуу 91.3 128.5 68.5 122.7 107.4
Башка пайдалуу кендерди казуу 92.9 108.9 79.1 122.8 99
Иштетүү өндүрүшү 105 108.3 92.8 107 116.4
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 104.7 103.9 93.4 113.3 111.1
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 115.8 118.2 78.5 94.2 107.2
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 111 67.3 86.8 126.2 127
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 108.9 60 40.7 160.7 112.3
Химиялык продукцияларды өндүрүү 91.5 96.2 139.6 68.9 76.6
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 76.7 97.8 203.4 64.2 83
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 111.3 106.7 93 129.5 97.5
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 104.2 111.8 95.6 103 122.3
Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды ¼нд³р³³ 144.9 124.1 67.7 138.1 275.7
Электр жабдууларын өндүрүү 102.3 98 70.9 116.2 117.5
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 63.5 93.2 107.5 133.2 100.3
Транспорт каражаттарын өндүрүү 81.9 272.3 81.7 105.7 180.8
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 107.3 115 103.6 112.3 94.9
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 105 96.6 102.7 101.2 91.7
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 127.7 97.2 97.9 128.3 91.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..