Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Бардыгы 15 670 16 427 17 232 18 940 19 330
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 9 643 10 084 10 186 10 479 10 336
Пайдалуу кендерди казуу 24 254 26 046 29 769 32 688 31 898
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 24 026 24 253 25 697 31 221 35 392
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 29 528 30 819 31 452 31 297 30 821
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 11 802 12 367 12 824 14 781 14 686
Курулуш 13 156 14 549 14 853 15 748 16 354
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 13 958 14 417 14 109 14 926 15 681
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 22 617 23 037 23 141 21 060 20 997
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 11 138 12 003 12 577 12 863 11 665
Маалымат жана байланыш 28 160 30 707 29 713 35 114 35 237
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 33 038 34 019 35 637 35 343 36 245
Кыймылсыз мүлк операциялары 10 086 11 337 12 038 11 408 11 881
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 20 690 21 760 23 566 24 017 23 457
Административтик жана көмөкчү ишмердик 11 954 12 410 11 973 14 774 15 277
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 18 183 19 880 20 750 22 879 22 684
Билим берүү 11 095 11 369 12 412 14 764 14 821
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 947 10 313 10 809 10 937 10 966
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 8 439 8 616 8 982 9 384 9 502
Башка тейлөө ишмердиги 15 454 15 303 16 266 18 927 21 245
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..