Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин колдонуучуларынын канааттануу деңгээлин сурамжылоо

Урматтуу статистиканын колдонуучулары!

Расмий статистикалык маалыматтын сапатын жакшыртуу жана анын колдонуучулары менен кайра байланышуу, ошондой эле расмий статистикалык маалыматка карата алардын болгон керектөөлөрүн аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук  статистика комитети сурамжылоо жүргүзөт жана биздин суроолорго жооп берүүңүздөрдү өтүнөт. Сурамжылоого катышкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз! 

Пройти опрос