Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин колдонуучуларынын канааттануу деңгээлин сурамжылоо

Урматтуу статистиканын колдонуучулары!

Расмий статистикалык маалыматтын сапатын жакшыртуу жана анын колдонуучулары менен кайра байланышуу, ошондой эле расмий статистикалык маалыматка карата алардын болгон керектөөлөрүн аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук  статистика комитети сурамжылоо жүргүзөт жана биздин суроолорго жооп берүүңүздөрдү өтүнөт. Сурамжылоого катышкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз! 

Результаты опроса

1. Жашыңыз канчада?

2. Жынысыңыз?

3. Жашаган жериңиз?

4. Сиз колдонуучулардын кайсы категориясына киресиз?

5. Расмий статистикалык маалыматтарды көп колдоносузбу?

6. Сиз үчүн статистиканын кайсы тармактары көбүрөөк кызыктуу?

7. Расмий статистикалык маалыматтарды кандай максаттар үчүн колдоносуз?

8. Сураныч, биздин продукттарыбызга жана кызмат көрсөтүүлөрүбүзгө баа бере кетиңиз:

9. Биздин продукттарга жана кызмат көрсөтүүлөргө эмне үчүн канааттанбайсыз/анча канааттанбайсыз? (Бир нече жооп болушу мүмкүн)

10. Төмөндө сизден Улутстаткомдун продукттарынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатына баа берүүнү өтүнөбүз:

11. Улутстаткомдун расмий сайтын баалаңыз:

12. Улутстаткомдун иш-аракеттерине баа берүүнү өтүнөбүз