Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөрү

Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөрү

Periodicity: Monthly

Publications Archive: До 15 числа после отчетного периода

Статистистикалык бюллетень "Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөрү"


Скачать публикацию

Publications Archive