Вакансии

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Ош облустук статистика башкармалыгы

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, административдик мамлекеттик улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервдерин түзүү үчүн ачык сынак жарыялайт.

- улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-Б);

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын улук жана кенже топтору үчүн жалпы квалификациялык талаптар

1)  Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

2)  мамлекеттик жарандык кызмат үчүн - 21 жаштан жаш болбоого;

3) кадрлардын резервине киргизүү үчүн мыйзамда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

Кадрдык резервге киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп берүүсү зарыл:

 1. Улук кызмат оруну үчүн (У-Б): 

-жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча; «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; «Фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар» багыттары боюнча;          

2.   Стаж жана иш тажрыйба:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы 1 жылдан кем эмес жана тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3.   Кесиптик компетенттүүлүгү:

Улук кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

Негизги тесттен өтүү үчүн:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;

4.  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

Предметтик тесттен өтүү үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын: «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекттик жана муниципалдык кызматтары жөнүндө» мыйзамдар;
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жобосу”

Улук кызмат орундары үчүн билгичтиги:

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик же/жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө системаларын колдонуу;

- ар кандай браузерлер менен иштөө;

- кесиптик этиканын стандарттарын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүүгө;

- оргтехника менен иштөө;

- көчүрүүчү машиналар менен иштөө;

- принтер менен иштөө;

- сканер менен иштөө;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөө;

- факс менен иштөө.

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Кенже кызмат орундары үчүн (К-А, К-Б):

-жогорку кесиптик билими; - Экономика багыты боюнча (“Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит”):

            Иш стажына талап коюлбайт. 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Кенже кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

Негизги тесттен өтүү үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

Предметтик тесттен өтүү үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын: «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекттик жаны муниципалдык кызматтары жөнүндө» мыйзамдар;
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жобосу”

Улук кызмат орундары үчүн билгичтиги:

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик же/жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө системаларын колдонуу;

- ар кандай браузерлер менен иштөө;

- кесиптик этиканын стандарттарын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүүгө;

- оргтехника менен иштөө;

- көчүрүүчү машиналар менен иштөө;

- принтер менен иштөө;

- сканер менен иштөө;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөө;

- факс менен иштөө.

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Ош облустук статистика башкармалыгынын Кара-Суу, Кара-Кулжа, Ноокат, Өзгөн, Чоң-Алай райондук статистика бөлүмдөрүнө

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, административдик мамлекеттик улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервдерин түзүү үчүн ачык сынак жарыялайт.

- улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-Б);

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топтору үчүн жалпы квалификациялык талаптар

1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

2) мамлекеттик жарандык кызмат үчүн - 21 жаштан жаш болбоого;

3) кадрлардын резервине киргизүү үчүн мыйзамда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

Кадрдык резервге киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп берүүсү зарыл:

Улук жана кенже кызмат орундары үчүн:

-жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча; «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; «Фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар» багыттары боюнча;          

 1. Стаж жана иш тажрыйба:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы 1 жылдан кем эмес жана тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

2.   Кенже кызмат орундары үчүн: иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Улук кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

Негизги тесттен өтүү үчүн:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;

4.  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

Предметтик тесттен өтүү үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын: «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекттик жана муниципалдык кызматтары жөнүндө» мыйзамдар;
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жобосу”

Кенже кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

Негизги тесттен өтүү үчүн:

 

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

 

Предметтик тесттен өтүү үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын: «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекттик жаны муниципалдык кызматтары жөнүндө» мыйзамдар;

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жобосу”

Улук жана кенже кызмат орундары үчүн билгичтиги:

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик же/жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө системаларын колдонуу;

- ар кандай браузерлер менен иштөө;

- кесиптик этиканын стандарттарын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүүгө;

- оргтехника менен иштөө;

- көчүрүүчү машиналар менен иштөө;

- принтер менен иштөө;

- сканер менен иштөө;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөө;

- факс менен иштөө.

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер (атайын папкада тиркелген):

-Өздүк арызы;

-Таржымал (резюме) сүрөтү жана электрондук дареги, телефон номерин көрсөтүү менен;

-Кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы (сүрөтү менен);

-Өмүр баяны (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

-Негизги жана кошумча билими жөнүндөгү дипломдун көчүрмөсү (нотариус же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн);

-Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн);

-Илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

-Сунуштама кат (мүмкүнчүлүк болсо артыкчылык берилет);

-Паспорттун көчүрмөсү.

 

Документтер 2024-жылдын 6-майынан тартып 20-майына чейин кабыл алынат. Иш убактысы саат 8:30дан 17:30га чейин.

Дареги: Ош ш., Курманжан-Датка к. 236, Ош облустук статистика башкармалыгы, № 309-кабинет.

Байланыш телефондор: 03222 7-10-22

Конкурс www.stat. кg, www.mkk.gov.kg сайттарында жарыяланат.

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Ош шаардык статистика башкармалыгы

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, административдик мамлекеттик улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервдерин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топтору үчүн жалпы квалификациялык талаптар

 

 1. Квалификациялык талаптар

Улук жана кенже кызмат орундары үчүн: «экономика» багыты.

            «экономика жана менеджмент» жаатындагы жогорку кесиптик билими, экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча; «физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика» фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар багыты боюнча.

 

 1. Стаж жана иш тажрыйба:

            Улук кызмат орундары үчүн: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы 1 жылдан кем эмес жана тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кенже кызмат орундары үчүн: иш стажына талап коюлбайт.

 

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Улук кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

Негизги тесттен өтүү үчүн:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2.“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3.“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

4.“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын;

5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

Предметтик тесттен өтүү үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын: «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекттик жана муниципалдык кызматтары жөнүндө» мыйзамдар;
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жобосу”

Кенже кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

Негизги тесттен өтүү үчүн:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

Предметтик тесттен өтүү үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын: «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекттик жаны муниципалдык кызматтары жөнүндө» мыйзамдар;
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жобосу”

Улук жана кенже кызмат орундары үчүн билгичтиги:

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик же/жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө системаларын колдонуу;

- ар кандай браузерлер менен иштөө;

- кесиптик этиканын стандарттарын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүүгө;

- оргтехника менен иштөө;

- көчүрүүчү машиналар менен иштөө;

- принтер менен иштөө;

- сканер менен иштөө;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөө;

- факс менен иштөө.

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер (атайын папкада тиркелген):

-Өздүк арызы;

-Таржымал (резюме) сүрөтү жана электрондук дареги, телефон номерин көрсөтүү менен;

-Кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы (сүрөтү менен);

-Өмүр баяны (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

-Негизги жана кошумча билими жөнүндөгү дипломдун көчүрмөсү (нотариус же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн);

-Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн);

-Илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

-Сунуштама кат (мүмкүнчүлүк болсо артыкчылык берилет);

-Паспорттун көчүрмөсү.

Документтер 2024-жылдын 9-апрелинен 25-апрелине чейин кабыл алынат. Иш убактысы саат 8.30дан 17.30га чейин.

Дареги: Ош ш., Курманжан-Датка к. 236, Ош шаардык статистика башкармалыгы, № 401-кабинет.

Байланыш телефондор: 03222 7-12-01, 0772648583, 0550648583

Конкурс www.stat. кg, www.mkk.gov.kg сайттарында жарыяланат.

 

 

 

Чуйское областное управление статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс для включения во внутренний  резерв кадров.

Для включения в резерв кадров Чуйского областного управления статистики кандидат должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:


1) быть гражданином Кыргызской Республики;

2) быть не моложе 21 года;

3) соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством для включения в резерв кадров.

Кандидаты для включения в резерв кадров должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

для старшей группы административных должностей:

 - высшее образование по направлениям - «экономика и управление», «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»; либо высшее профессиональное образование любого профиля, при наличии стажа работы не менее трех лет в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности;

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности  не менее одного года лет либо стаж в соответствующей профессиональной сфере  не менее трех лет;

- обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

4) Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;

5) Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная Правительством КР от 03.03.2020 № 120

- обязательное знание следующих НПА для предметного  теста:

- Законов Кыргызской Республики «Об официальной статистике», «О государственных и муниципальных услугах»

- Положения о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года за № 178

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде.

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики.

Навыки:        

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

для младшей группы административных должностей:

- высшее образование по направлениям - «экономика и управление», «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии», «гуманитарные науки» по все направлениям, либо высшее профессиональное образование любого профиля;       

2. Стаж и опыт работы:

-  без предъявления требований к стажу работы.

- обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная Правительством КР от 03.03.2020 № 120

- обязательное знание следующих НПА для предметного  теста:

- Законов Кыргызской Республики «Об официальной статистике», «О государственных и муниципальных услугах»

- Положения о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года за № 178

  Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или  официальном языках;

- работы в команде;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

Для участия в отборе представляются следующие документы, подшитые в скоросшиватель (Дело №), в следующей последовательности:

- личное заявление с указанием группы административной должности;

- резюме (с указанием электронной почты);

- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

- копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;

- копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);
- копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс).
Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.

Документы принимаются с 16 апреля по 24 апреля 2024 года

с  9.00  до 17.00 . по адресу: г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу 485. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ( кроме субботы и воскресения), контактный телефон: 67-03-01.

Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется путем назначения кандидата, претендующего на вакантную должность из резерва кадров.
Резерв кадров состоит из кандидатов на старшие и младшие должности.

В него включаются, граждане Кыргызской Республики, прошедшие открытый конкурсный отбор, которые отвечают квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством.
 

 

 

 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (далее - Нацстатком)
объявляет о проведении открытого
конкурса на зачисление в резерв кадров
на старшие и  младшие административные должности государственной
гражданской службы
Нацстаткома

Общие квалификационные требования к главным и младшим группам административных государственных гражданских должностей

Для старших административных государственных должностей:

Знание:

 1. Конституции Кыргызской Республики;
 2. Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
 3. Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
 4. Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
 5. Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
 6. Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики О типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике от 3 марта 2020 года № 120.

Для младшей группы административных должностей:
1. Конституции Кыргызской Республики;
2. Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3. Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

 1. Квалификационные требования для старших групп административных должностей:
  (по направлению «по связям с общественностью»):

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области: «гуманитарных наук» по направлению журналистика, реклама и связи с общественностью.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»; «О гарантиях и свободе доступа к информации»; «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»; «О средствах массовой информации»; «О защите профессиональной деятельности журналиста»;

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении перечня пользователей, имеющих право на бесплатное получение статистической информации от органов государственной статистики» от 24 августа 2007 года № 365;

- основ психологии общения, социологии и этики профессиональных отношений;

- приемов и методов написания пресс-релизов и иных пресс-материалов.

     Умения:

- сбора, анализа, систематизации и обобщения, управления информации;

- подготовки аналитических документов;

- эффективного сотрудничества с коллегами;

- ведения деловых переговоров;

- адаптации к новым условиям труда;

- организации и проведения пресс-конференций, интервью и других мероприятий информационно-рекламного характера, проводимых с участием представителей средств массовой информации и общественности;

- публичного выступления;

- оформления, ведения и хранения документации, связанной с информационным обеспечением деятельности организации;

- владения современными информационно-коммуникационными технологиями (текстовые редакторы, электронные таблицы), принципами работы в сети Интернет, приемами использования мультимедийного оборудования;

- своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;

анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- получать и отправлять электронные письма;

- пользоваться поисковыми системами;

- работать с различными браузерами;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

- работать с офисной техникой;

- работать с копировальными аппаратами;

- работать с принтером;

- работать со сканером;

- работать с проектором или интерактивной доской;

- работать с факсом.

Навыки:

- планирования работы и правильного распределения служебного времени;

- оперативной реализации управленческих решений.

2) Квалификационные требования для младших групп административных
должностей:
(по направлению «переводчик кыргызского языка»):

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области: «гуманитарных наук» по направлению философия, политология, лингвистика, филология.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;
«О международных договорах Кыргызской Республики»; «Об официальном языке Кыргызской Республики»;

- Указа Президента Кыргызской Республики «Об установлении Дня государственного языка Кыргызской Республики» от 22 сентября 2009 года № 358;

- постановление Правительства Кыргызской Республики: «О мерах по созданию организационных и материально-технических условий для развития государственного языка» от 28 декабря 2004 года № 958.

Умения:

- ведение корреспонденции на кыргызском языке;

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными
обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки
эффективности принятия решений;

- получать и отправлять электронные письма;

- пользоваться поисковыми системами;

- работать с различными браузерами;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

- работать с офисной техникой;

- работать с копировальными аппаратами;

- работать с принтером;

- работать со сканером;

- работать с проектором или интерактивной доской;

- работать с факсом.

Навыки:

- выполнения перевода (с русского на кыргызский) в соответствии с требованиями
отраслевых и внутренних стандартов качества, руководств по стилю;

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

3) Квалификационные требования для младших групп административных
должностей:
(по направлению «делопроизводство»):

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области: «экономики и управления» по направлению экономика, менеджмент; государственное и муниципальное управление; «социальных наук» по направлению социологии; «гуманитарных наук» по направлению философия, политология, лингвистика, филология, юриспруденция, международные отношения.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- Трудового кодекса Кыргызской Республики;

- Положения о порядке присвоения, понижения и лишения классных чинов государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 30 декабря 2016 года № 308;

- Положения о порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты надбавок за выслугу лет, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты надбавок за выслугу лет» от 2 февраля 2022 года № 25;

- Об утверждении формы трудовой книжки, формы вкладыша в трудовую книжку и Порядка ведения трудовых книжек, утвержденного постановлением Правительства «Об утверждении формы трудовой книжки, формы вкладыша в трудовую книжку и Порядка ведения трудовых книжек Кыргызской Республики» от 24 июля 2003 года
№ 462.

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках.

- работы в команде;

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- получать и отправлять электронные письма;

- пользоваться поисковыми системами;

- работать с различными браузерами;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

- работать с офисной техникой;

- работать с копировальными аппаратами;

- работать с принтером;

- работать со сканером;

- работать с проектором или интерактивной доской;

- работать с факсом.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

Для участия в отборе представляются следующие документы, подшитые в скоросшиватель (Дело №), следующей последовательности:

- личное заявление с указанием группы административной должности;

- резюме (с указанием электронной почты);

- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

- копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии),
заверенные нотариально или по последнему месту работы;

- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;

- копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс).

Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес
претендентов должны быть указаны точно.

Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется путем назначения кандидата, претендующего на вакантную должность из резерва кадров.

Информация о конкурсе размещена на веб-сайте Нацстаткома Кыргызской Республики www.stat.kg и на сайте Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg

Документы, подшитые в скоросшиватель, необходимо представить с 11 апреля
по 24 апреля 2024 года (кроме субботы и воскресенье), с 8.30 до 17.30 (перерыв 12:00-13:00) по адресу: 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, № 374, Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики, кабинет № 309, тел. 66-41-65.

 

 

 

 

 

 

Бишкекское городское управление статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики объявляет открытый  конкурс для зачисления в резерв кадров на замещение младшей группы административных должностей.

Квалификационные требования для младшей группы административных государственных должностей в области отраслевой статистики (категория М-А):

1.Уровень профессионального образования;

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии».

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

3.1.    Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

3.2.    Владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами:

- получать и отправлять электронные письма;

- пользоваться поисковыми системами;

- работать с различными браузерами;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм

  служебной этики;

- работать с офисной техникой;

- работать с копировальными аппаратами;

- работать с принтером;

- работать со сканером.

3.3.    Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;
- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;
-  проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;
-  эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;
-  рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;
- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений.

         На знание общего законодательства:
1)      Конституция Кыргызской Республики;
2)      Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3)      Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

         На знание предметного законодательства:

-        Закон Кыргызской Республики “Об официальной статистике”;

-        Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах»;

- Положения о Национальном статистическом комитете
Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178.

Для младшей группы административных государственных должностей в области отраслевой статистики (категория  М-Б):
 

- высшее профессиональное образование по направлениям “экономика и управление”; “физико-математические науки и фундаментальная информатика”; “вычислительная техника и информационные технологии”.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3.       Профессиональные компетенции:

3.1.    Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
3.2.    Владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами:

- получать и отправлять электронные письма;

- пользоваться поисковыми системами;

- работать с различными браузерами;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

- работать с офисной техникой;

- работать с копировальными аппаратами;

- работать с принтером;

- работать со сканером.

3.3.    Умения:

-  качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;
- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;
-  проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;
 -  эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;
-  рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;
-  деловой переписки на государственном и/или официальном языках;
 - анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений.

         На знание общего законодательства:
1)      Конституция Кыргызской Республики;
2)      Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3)      Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

         На знание предметного законодательства:
-        Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике»;

-        Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах»;

- Положения о Национальном статистическом комитете
         Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178.

         Для участия в отборе предоставляются следующие документы:

 1. личное заявление с указанием группы административной должности;
 2. личный листок по учету кадров;
 3. резюме (с указанием электронной почты);
 4. автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
 5. копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
 6. копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;
 7. копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);
 8. копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс).

 

         Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и эл. адрес претендентов должны быть указаны точно.

         Документы, подшитые в скоросшиватель, в твердом варианте принимаются с 01 апреля по 19 апреля (включительно) 2024 года  с 09:00  до 17:00 в рабочие дни.         

         Адрес: г. Бишкек, ул. Токтогула 97, 2 этаж, кабинет №18, тел. 66-31-27.

         Перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

         Претенденты, предоставившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям, к конкурсу не допускаются.

О месте и времени проведения конкурса, допущенным к нему лицам, будет сообщено дополнительно.

 

Подробнее на сайте: stat.kg,  mkk.gov.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Талас облустук статистика башкармалыгы мамлекттик кызматтын улук жана кенже  административдик  мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө кадрлар резервине ачык сынак жарыялайт

- улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-А, У-Б);

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

- Манас, Бакай-Ата, Айтматов, Талас райондук статистика  бөлумдөрүнө улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-Б);

 -Манас, Талас райондук статистика  бөлумдөрүнө кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топтору үчүн жалпы квалификациялык талаптар

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

- негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы  
4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

- негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.“Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.
 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А, У-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча;  

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана /жэ муниципалдык кызматтагы иш стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Билим адистиктерине (багыттарына) ылайык кесиптик компетенциялар:

 Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

- «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы №24  Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобо

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

 -мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А, К-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

- жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча жана  жана каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

 - «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

 - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Манас, Айтматов, Бакай-Ата  Талас райондук статистика бөлүмүнүн административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А, У-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча;

 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- -мамлекеттик жана /жэ муниципалдык кызматтагы иш стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

- Негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары  жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;  

4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

-«Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

 -мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

 - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Манас, Талас райондук статистика бөлдүмүнүн административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А, К-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

- жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:     

- иш стажына талап коюлбайт;

Негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.    

 Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

- «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

 рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

 - командада иштөө;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат, документерди атайын папкага (Дело№) көктөп тапшыруу керек:

- өзүнүн арызы административдик кызматтын тобун көрсөтүү менен;

- резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен); 

- өздүк таржымал (сотуулугу бар же жок экендиги жөнундө малыматты көрсөтүү менен);

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде  күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган  документтердин көчүрмөлөрү;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

- илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- папорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

Ачык конкурска андан ары катышуу  үчүн документтери коюлган талаптарга ылайык келген талапкерлер  гана ачык сынакка катышууга чакырылат. Талапкерлердин байланыш маалыматтары жана дареги так көрсөтүлүшү керек.

 

Сынакка ккатышуу  үчүн керектүу документерди жарыя чыккан кундөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9.00дон 17:00го чейин төмөнкү дарекке тапшыруу керек,  Талас облусу, Талас шаары, О. Омурбекова көчөсү  №317.

Түшку тыныгуу убагы 12.00дон 13.00го чейин: (ишемби жана жекшемби  кундөрүнөн тышкары)

Сурап билүү телефону: (03422) 52691

 

Мамлекеттик жарандык кызматка кабыл алуу кадрдык резервден бош кызмат ордуна талапкерди дайындоо жолу менен жүргүзүлөт.

 

Кадрлардын резерви улук жана кенже кызматагы талапкерлерден турат.

Ага ачык конкурстук тандоодон өткөн жана мыйзамда каралган квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары кирет.

 

Толук маалымат: stat.kg, mkk.gov.kg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таласское областное управление статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс для включения в резерв кадров управления.
 

-  на замещение старшей группы административных должностей государственной службы (категории С-А, С-Б);

- на замещение младшей группы вакантных административных должностей государственной службы (категории М-А, М-Б);

- на замещение старшей группы административных должностей Манасского, Бакай-Атинского, Айтматовского, Таласского районного отдела  государственной службы (категории  С-Б);

- на замещение младшей группы вакантных административных должностей Манасского, Таласского районного отдела  государственной службы (категории М-А, М-Б);

 

Общие квалификационные требования ко всем группам административных государственных гражданских должностей

Для старшей группы административных должностей:

-обязательное знание следующих НПА для основного теста:


1. Конституция Кыргызской Республики;
2. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3. Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
4. Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан».
5. Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
6. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Для младшей группы административных должностей:

-обязательное знание следующих НПА для основного теста:


1. Конституции Кыргызской Республики;
2. Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3. Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Квалификационные требования для старшей группы административных должностей (категории С-А, С-Б):

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области по направлениям «экономика и управление»;  «физико-математические науки и фундаментальная информатика»; «вычислительная техника и информационные технологии»

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональные компетенции:

- обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

- законы Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»; «О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете
Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

- Положения о порядке проведения открытого конкурса для включения в резерв кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы государственного органа и органа местного самоуправления, его формирования и функционирования Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской  Республики от 2 февраля 2022 года №24;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

 - эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учётом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

Квалификационные требования для младшей группы административных должностей (категории М-А, М-Б):
 

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии» и высшее профессиональное образование любого профиля.

2.Стаж и опыт работы:    

- без предъявления требований к стажу работы;

-  обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

-Законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;

«О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

-эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

 

Для старшей группы административных должностей Манасского, Бакай-Атинского, Айтматовского, Таласского районного отдела статистики (категории С-Б)

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»;

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет;

- обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

4) Закона Кыргызской Республики «О порядке расмотрения обращений граждан»;

5) Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Типовая инструкция по делу производству в Кыргызской Республике, утвержденная Правительством КР от 03.03.2020№120

- обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

-Законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;

«О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

 - эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учётом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

 

Для младшей группы административных должностей Манасского, Таласского районного отдела статистики (категории М-А, М.Б):
 

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»

2.Стаж и опыт работы:    

- без предъявления требований к стажу работы;

- обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Типовая инструкция по делу производству в Кыргызской Республике, утвержденная Правительством КР от 03.03.2020№120;

- обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

-Законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;

«О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

-эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

 

Для участия в отборе представляются следующие документы, подшитые в скоросшиватель (Дело №), следующей последовательности:

- личное заявление с указанием группы административной должности;
- резюме (с указанием электронной почты);
- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;
- копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);
- копия паспорта( оригинал предъявляется по прибытии на конкурс).

Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.

Документы принимаются в течение 10 календарных дней с момента публикации

С  9.00  до 17.00 . по адресу: г. Талас, ул. О.Омурбекова №317 Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

( кроме субботы и воскресенья), контактный телефон: 5-26-91.

Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется путем назначения кандидата, претендующего на вакантную должность из резерва кадров.

Резерв кадров состоит из кандидатов на младшие и на старшие.

В него включаются, граждане Кыргызской Республики, прошедшие открытый конкурсный отбор, которые отвечают квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством.
 

Подробнее: stat.kg,  mkk.gov.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акыркы жаңылоо: 30.04.2024, 14:29