Classifications

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИЙ И РЕГИСТРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАТИСТИКЕ

Система обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц

Администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктердин объектилерин белгилоо тутумунун мамлекеттик классификатору
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2008-жылдын 28-ноябрындагы №1 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык жана аймактык бирдиктеринин объектерин белгилөө тутуму" мамлекеттик классификаторуна толуктоолорду киргизүү жөнундө
 

Государственный классификатор органов управления 

Ведение ГКОУ
ГКОУ-3
Last updating: 14.03.2017, 09:57