Senior managment

  Chairman -   Kudaybergenov Baktybek
  First Deputy Chairman - Orozbaeva Ainura
  Deputy Chairman - Shokenov Bakytbek
  Deputy Chairman - Jumaliev Zainidin 
  Chief of Staff - Elmira Alymkulova
 
Last updating: 12.05.2022, 15:10