Senior managment

  Chairman - Akylbek Sultanov
  First Deputy Chairman - Azamat Orosbaev
  Deputy Chairman - Baisbek Kasymbekov 
  Deputy Chairman - Liuksina Tekeeva
  Chief of Staff - Elmira Alymkulova
 
Last updating: 15.03.2017, 13:39