“Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери” статистикалык жыйнагы басылып чыкты

Publications: 20.12.2017


“Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери” статистикалык жыйнагы басмадан чыкты. Гендерлик өңүттө калктын саны жана түзүмү, жашоонун узактыгы, оорулар, билим берүү, экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча жумуштуулук, башкаруу органдарындагы өкүлчүлүк жөнүндө маалыматтар 2012-2016-жж. берилди. 

Жыйнакты алуу маселелери боюнча Улутстаткомдун БЭБнин маркетинг кызматына кайрылыңыздар.

 тел.+996 (312) 32-47-03.

____________________________________________________________________________________

Социалдык статистика бөлүмү          |e-mail: j.rahmanova@stat.kg;         |тел. + 996 (312) 32 46 52

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү(“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Last updating: 20.12.2017, 08:54