Баалар жана тарифтер

Ыкчам маалымат

Динамикалык таблицалар

Байланыштар

  Отдел статистики цен
   
  Заведующая
  отделом
  Абдукадирова Малика Азимовна
  +996 (312) 62-58-25
   
  ceny@stat.kg
  Главный  специалист
  Кочкорова Эльнура Атамырзаевна
  +996 (312) 32-47-05
   
  akochkorova@stat.kg
  Ведущий специалист
  Эсеналиева Мурапат Токторовна
  +996 (312) 32-47-05
   
  m.esenalieva@stat.kg
  Ведущий 
  специалист
  Хакимова Айнура Женишовна +996 (312) 32-47-05  
  Ведущий 
  специалист
  Бакирова Гулина Мамасадыковна +996 (312) 32-47-05  
  Специалист Болотбекова Бактыгуль Рыспековна +996 (312) 32-47-05 b.bolotbekova@stat.kg