пресс - клуб

ЖУРНАЛИСТ БАРАГЫ

Урматтуу журналисттер, коллегалар!

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, айрым статистикалык маалыматтарды – кандай эсептелет, методикасы жана салыштыруулары боюнча презентация же түшүндүрмө түрүндө слайддарда журналисттер үчүн үйрөтүү иштерин жүргүзүү боюнча атайын баракча уюштуруп жатат.

Сиздер каалаган убакта, өзүңөрдү кызыктырган теманы ачып, өз алдыңарча окуп үйрөнсөңүздөр болот, эгерде айрым бир статистикалык көрсөткүчтөр же анын методикасы боюнча сиздерде суроолор пайда болсо, анда ар бир презентациянын аягында корсөтүлгөн телефондор аркылуу Улутстаткомдун адистерине кайрылып, тийиштүү жоопторду алсаңыздар болот.

Мындан тышкары, биздин расмий сайтыбызда журналисттер менен иштешүүнү жакшыртуу боюнча өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды жана калоолоруңуздарды, ошондой эле, журналисттин баракчасынан кандай темаларды окуп үйрөнгүңөр келээрин, төмөнкү электрондук дареке жазып жиберүүңүздөрдү суранабыз. Ошондой эле төмөнкү телефонго байланышка чыксаңыз болот. 

e-mail: smi_nsc@stat.kg;

Маалымат-кызматтын телефону: 62 57 47 

ВИДЕО: "Улутстаткомдун сайтын кантип колдонуу керек?"

 

Презентациялар:

2021-ж. январь-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын абалы (ыкчам маалымат)

2021-жылдын 9 ай аралыгындагы керектөө бааларынын жана тарифтеринин өзгөрүүсү тууралуу

Кыргыз Республикасындагы эмгек рыногу 2020 –ж.

Кыргыз Республикасындагы рыноктук кызмат көрсөтүүлөр

2020-жылы жаңы түзүлгөн жана жоюлган жумуш орундары

2020-жылы Кыргыз Ресупбликасындагы айыл чарба өндүрүшүнүн жыйынтыктары

Методологическое пояснение по расчету среднемесячной номинальной заработной платы

2018-жылда Кыргыз Республикасынын калкынын кедейчилик деңгээли жөнүндө

2018-жылда Кыргыз Республикасында калкты социалдык камсыздоонун негизги көрсөткүчтөрү жөнүндө

2019-жылдын январ-февралындагы орточо айлык акы

2018-жылдын II-жарымжылдыгында калктын ишеним индекси

Ички дүң продуктту эсептөө ыкмалары жөнүндө кыскача маалымат

2018-жылдагы Кыргыз Республикасынын ички дүң продукту (ИДП)

КМШ өлкөлөрү боюнча жашоо минимумунун түзүмүнүн жана динамикасынын талдоосу

2017-жылдагы жашоо минимуму

Кыргыз Республикасындагы жакырчылык

 

Акыркы жаңылоо: 22.10.2021, 09:18