пресс - клуб

ЖУРНАЛИСТ БАРАГЫ

Урматтуу журналисттер, коллегалар!

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, айрым статистикалык маалыматтарды – кандай эсептелет, методикасы жана салыштыруулары боюнча презентация же түшүндүрмө түрүндө слайддарда журналисттер үчүн үйрөтүү иштерин жүргүзүү боюнча атайын баракча уюштуруп жатат.

Сиздер каалаган убакта, өзүңөрдү кызыктырган теманы ачып, өз алдыңарча окуп үйрөнсөңүздөр болот, эгерде айрым бир статистикалык көрсөткүчтөр же анын методикасы боюнча сиздерде суроолор пайда болсо, анда ар бир презентациянын аягында корсөтүлгөн телефондор аркылуу Улутстаткомдун адистерине кайрылып, тийиштүү жоопторду алсаңыздар болот.

Мындан тышкары, биздин расмий сайтыбызда журналисттер менен иштешүүнү жакшыртуу боюнча өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды жана калоолоруңуздарды, ошондой эле, журналисттин баракчасынан кандай темаларды окуп үйрөнгүңөр келээрин, төмөнкү электрондук дареке жазып жиберүүңүздөрдү суранабыз.

e-mail: smi_nsc@stat.kg;

 

Презентациялар:

Кыргыз Республикасынын ички дүң продукту (ИДП)

Кыргыз Республикасындагы жакырчылык

Орточо айлык акы

Калктын ишеним индекси

2017-жылдагы жашоо минимуму

 

Акыркы жаңылоо: 29.11.2018, 10:38