Бааларга мониторинг

Күндөлүк баалар

Итоги ежедневного мониторинга средних цен на отдельные потребительские товары по городам республики

Продовольственные товары​​​​

ГСМ

Справочно

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в январе-декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 г. составил 103,2 процента, а по сравнению с декабрем 2016г. - 103,7 процента Подробнее...

Бааларга мониторинг жана талдоо жүргүзүү

Берилген курал толук Улуттук Статистикалык Комитетинин маалыматтар базасына азык-түлүктүн 56 түрүнө Кыргызстандын 19 шаарындагы маалыматты көрсөтөт. Ал негизги анализдик функцияларга жана отчетторуна, толук жана жеңил маалыматты көргөнгө шарт түзүлөт.

Аталган аспап Бириккен Улуттар уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму тарабынан иштелип чыккан жана Улуттук Статистикалык Комитетинин өздүк колдоосу менен жана ФАО жана Түрк Өкмөтүнүн колдоосу менен ишке киргизилген.

Руководство для пользователя   Бааларга мониторинг жана талдоо жүргүзүү аспабы

Стоимость продуктов питания по Кыргызской РеспубликеСтоимость муки в Республике Казахстан