Аймактык органдар

Аталышы Дареги Жетекчи Телефон
Бишкек шаардык мамлекеттик
статистика башкармалыгы
720040, 
Бишкек ш.,
Токтогул көч.,97
Мамбеталиева Эльмира Аскаровна

+996 (312) 22-55-35

+996 (312) 66-28-39

Ош шаардык мамлекеттик
статистика башкармалыгы
723500,
Ош ш.,
Курманжан Датка көч., 236
Рысбаев Азизбек Ысакович +996 (3222) 4-43-49
Чуй облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
720040, 
Бишкек ш., 
Жибек-Жолу көч., 485
Шекенов Эмиль Кемелбекович +996 (312) 67-03-13
Ош облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
714000,
 Ош ш.,
Курманжан Датка көч., 326
Ражапов Медербек Зундуевич +996 (3222) 5-71-65
+996 (3222) 2-53-14
Баткен облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
715100,
Баткен ш.,
Салихов көч.,1
Ысмайылов Сабырбек Маликович +996 (3254) 2-36-93
+996 (3254) 2-35-48
Джалал-Абад облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
715600,
Джалал-Абад ш., 
Строительная көч.,6
Садыралиев Жандаралы +996 (03722) 5-15-87
Талас облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
722720, 
Талас ш.,
Калинина көч., 317
Бараков Бакирдин Аманович +996 (3422) 5-28-64
Иссык-Куль облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
722360, 
Каракол ш., 
Орозова көч., 5
Искатов Улан Тукашевич +996 (3922) 5-29-27 
+996 (3922) 2-79-11
Нарын облустук мамлекеттик 
статистика башкармалыгы
722600,
Нарын ш., 
Ленина көч., 103а
Жакиев Билимбек Дуйшоналиевич +996 (3522) 5-04-55
+996 (3522) 2-12-96
Акыркы жаңылоо: 20.12.2021, 13:37