Вакансии

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей Национального статистического комитета Кыргызской Республики

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей территориальных органов государственной статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики

Результаты внутреннего конкурса, объявленного на замещение вакантной должности в Нацстаткоме Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомундагы бош кызмат орундарын ээлөөгө карата жарыяланган конкурстун жыйынтыктары

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин конкурстук комиссиясынын 2019-жылдын 11-июнундагы чечиминин негизинде, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, бош кызмат орундарына төмөнкү адистер дайындалышты:

к/н

Аты-жөнү

Кызматы

Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы

Дайындал-ган күнү

Эскертүү

1

Маманова

Айнура Торобековна

Бөлүм  башчы

Улутстаткомдун БАнын өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмү

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

2

Бирюкова

Виктория

Ивановна

Бөлүм  башчы

Улутстаткомдун БАнын инвестиция статистикасы бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

3

Абдуллаева Гульхумар

Турсуновна

Бөлүм  башчы

Улутстаткомдун БАнын демографиялык статистика бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

4

Нурбаева

Айнура

Табылгановна

Бөлүм  башчы

Улутстаткомдун БАнын баалардын статистикасы бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

5

Жаркынбаева

Айгуль

Жалиловна

 

Бөлүм  башчы

Улутстаткомдун БАнын региондук статистиканы жана сапатты өнүктүрүү бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

6

Калымбетова

Ырыскан

Изаковна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгы

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

7

Мамоева

Айжара

Досматовна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын соода, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана туризм башкармалыгынын тышкы соода статистикасы бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

8

Кошматова

Айнур

Торокуловна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын социалдык статистика бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

9

Абишова

Чолпон

Нурымановна

 

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын жыйынтыктоо иштери жана статистикалык маалыматтарды жайылтуу бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

10

Эсеналиева

Мурапат

Токторовна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын статистиканы уюштуруу жана координациялоо бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

11

Уланбекова

Ширин

Уланбековна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын статистиканы уюштуруу жана координациялоо бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

12

Касымова

Чолпон

Тойчубековна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын финансы статистикасы бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

13

Найзабекова

Бегаим

Найзабековна

 

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын адам ресурстары жана эл аралык кызматташтык башкармалыгы (котормочу)

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

14

Оморова Махабат Таштандиевна

Башкы                 адис

Улутстаткомдун БАнын адам ресурстары жана эл аралык кызматташтык башкармалыгы (юрисконсульт)

 

17.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

15

Таалайбеков

Нурдин

Таалайбекович

 

Жетектөөчү адис

Улутстаткомдун БАнын инвестиция статистикасы бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

16

Дооткулова

Назира Асаналиевна

Жетектөөчү адис

Улутстаткомдун БАнын демографиялык статистика бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

17

Абакирова

Адина

Замирбековна

 

Жетектөөчү адис

Улутстаткомдун БАнын бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын пландаштыруу жана финансылык камсыздоо бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

18

Мамырбаев

Азим Нурланбекович

Адис

Улутстаткомдун БАнын өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмү

 

13.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

19

Амиракулов Бийгазы Замирбекович

Адис

Улутстаткомдун БАнын  айыл чарба статистикасы бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

20

Тукашева

Айзада

Кувановна

 

Адис

Улутстаткомдун БАнын статистикалык каттоолор бөлүмү

 

12.06.2019-ж.

Ачык конкурстун жыйынтыгы менен

               

 

 

Акыркы жаңылоо: 14.06.2019, 10:43