Вакансии

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей Национального статистического комитета Кыргызской Республики

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей Национального статистического комитета Кыргызской Республики

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к группам административных государственных должностей территориальных органов государственной статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики

О внесении изменений в квалификационные требования к группам административных государственных должностей территориальных органов государственной статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

ачык сынак жарыялайт

 

Мамлекеттик административдик вакансиялык кызмат орундарын  ээлөөгө:

 

Борбордук аппарат боюнча:

 

1. Пресс-катчы;

2. Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгынын үй чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы;

3. Бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын пландаштыруу жана финансылык камсыздоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси;

4. Адам ресурстары жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (котормочу).

 

 

Аймактык мамлекеттик статистика органдары боюнча:

 

5. Статистикалык бирдиктердин Бирдиктүү мамлекеттик реестрин тандалма изилдөө, жүргүзүү жана актуалдаштыруу бөлүмү (СБМБР);

6. Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын керектөө рыногу жана кызмат көрсөтүү статистикасы бөлүмүнүн кызмат көрсөтүү статистикасын талдоо секторунун башчысы;

            7. Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын копьютерлерди системалык жана техникалык тейлөө, желелерди башкаруу секторунун башчысы;

8. Жалал-Абад облусунун Ноокен райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн сектор башчысы.

 

 

Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына карата коюлган жалпы квалификациялык талаптар:

 

Административдик мамлекеттик башкы жана улук кызмат орундары үчүн:

 

Билүүсү керек:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси;

2. Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

3. Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундары үчүн:

 

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси;

2. Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

3. Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү.

1. Жетекчилик

Пресс-катчы (Г-Б категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

- төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: «филология жана журналистика»; «экономика жана статистика»; «социалдык-гуманитардык илимдер»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар»

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат кошулганда 3 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билимдери:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик статистика жөнүндө»;
«Маалыматка карата кепилдиктер жана ага эркин жетүү жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында болгон маалыматка жетүү жөнүндө»;

- «Мамлекеттик статистика органдарынан статистикалык маалыматты акысыз алууга укугу бар колдонуучулардын тизмесин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-августундагы №365 токтомун;

- сүйлөшүү психологиясын, социология жана кесиптик мамилелер этикасынын негиздерин; 

- пресс-релиздерди жана башка пресс-материалдарды жазуу ыкмаларын жана усулдарын (методдорун).

            Билиши керек:

            - маалыматты чогултууну, талдоону, систематизациялоону жана жалпылоону, башкарууну;

            - талдоо документтерин даярдоону;

            - кесиптештер менен натыйжалуу кызматташууну;

            - ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү;

            - эмгектин жаңы шарттарына көнүүнү;

- массалык маалымат каражаттарынын жана коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлө турган пресс-конференцияларды жана маалыматтык–жарнамалык мүнөздөгү башка иш-чараларды уюштурууну жана өткөрүүнү;

- жалпы эл алдына чыгып сүйлөөнү;

- уюмдун ишмердигин маалымат менен камсыздоого байланышкан документацияларды тариздөөнү, жүргүзүүнү жана сактоону;

- заманбап маалым     аттык-коммуникациялык технологиялар (текст редакторлору, электрондук таблицалар), Интернет торундагы иш принциптери, мультимедиялык жабдууларды колдонуу ыкмалары менен иштөөнү билүүнү;

- кызыкчылыктардын талаш-тартышка алып келе турган көйгөйлүү абалдарды өз убагында табууну жана чечүүнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо түзөтүү иштеринде өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

            - ишти пландоо жана кызмат убакытын туура бөлүштүрүү;

            - башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

- пресс-конференцияларды, брифингдерди жана башка маалыматтык-жарнактык мүнөздөгү иш-чараларды уюштурууну;

- расмий билдирүүлөрдүн, пресс-релиздердин, комментарийлердин жана аларга карата түшүнүктөрдүн тексттерин массалык маалымат каражаттарына даярдоону жана берүүнү;

- Улутстаткомдун ишмердигине карата массалык маалымат каражаттарынын суроо-талаптары боюнча жазуу түрүндө жана оозеки түрдө комментарийлерди даярдоону;

- маалыматтык материалдарды (статьяларды, адистештирилген программаларды жана басылмаларды) чыгарууларды түзүүнү жана катышууну;

- массалык маалымат каражаттарында Улутстаткомдун жетекчилигинин интервьюсун, түз эфирлерди, чыгып сүйлөө сөздөрүн даярдоону;

- Улутстаткомдун ишмердигинин маселелери боюнча коомдук пикирлердин өзгөрүү тенденцияларын изилдөөнү;

- Улутстаткомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен расмий иш-чаралардын маалыматтык камсыздоосун уюштурууну;

- прессанын күндөлүк обзорлорун даярдоону;

- Улутстаткомдун ишмердиги тууралуу жарыяланган маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүүнү, комментарийлерди жана төгүнгө чыгарууларды даярдоону; 

- Улутстаткомдун расмий сайтын жана социалдык торлордогу корпоративдик баракчаларды башкарууну; 

- массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү;

- массалык маалымат каражаттарынын негизги өкүлдөрү менен жумушчу байланыштарды түзүүнү (жөнгө салууну);

- ишкердик кат алышууларды жүргүзүүнү, телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү.

 

  1. Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгынын  үй чарба статистикасы бөлүмү

Башкармалыктын бөлүм башчысы (Г-Б категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим деңгээли:

- төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими:  «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» «социалдык-гуманитардык илимдер».

            - окумуштуулук даражасы же наамынын болушу (мүмкүн болушунча).

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат кошулганда 3 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билимдери:

  •   «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- «Үй-чарбаларын тандалма изилдөөлөрүнүн статистикасы тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-январындагы №25; «Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугунун мониторинги жана индикаторлору жөнүндө» 2009-жылдын 3-мартындагы №138; «Кыргыз Республикасынын калкынын негизги социалдык-демографиялык топтору үчүн жашоо минимунунун көлөмүн эсептөө  методикасы жөнүндө» 2009-жылдын 6-ноябрындагы №694; «Жакырчылыктын чегин аныктоо методикасы жөнүндө» 2011-жылдын 25-мартындагы №115; «Үлүш жерлерди жана бакча участокторун колдонуудан түшкөн кирешелердин ченемдерин аныктоо методикасы жөнүндө» 2011-жылдын 4-апрелиндеги № 133 токтомдору.  

- адам ресурстарын башкаруу жаатында.

Билиши керек:

- ишмердиктин жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуунун артыкчылыктуу багыттарын аныктоону;

- түзүм бөлүмдөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата ыкмаларды талдоону, болжолдоону, жалпылоону, мониторингин, контролдоо жана интеграциялоо жүргүзүүнү;

- башкаруучу чечимдерди оперативдүү кабыл алууну жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартууну;

- кызыкчылыктардын талаш-тартышына алып келе турган көйгөйлүү абалдарды өз убагында табууну жана чечүүнү;

- коюлган маселелерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөөнү;

- өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоону;

- ведомстволор аралык өз ара иш-аракеттерди;

- талаш-тартыш абалдарды жөнгө салууну;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды жүргүзүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо түзөтүү иштеринде өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуулар;

- түзүмдүк бөлүмдөрүн башкаруу (кызматчылардын ортосунда тапшырмаларды жана маселелерди рационалдуу бөлүштүрүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын түзүмдөгү кызматчыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу жана иштетүү, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө);

- маалыматты талдоо, систематизациялоо жана жалпылоо;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, этикеттик ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алдына чыгып сүйлөөлөрдү жана ишкердик каттарды мамлекеттик жана расмий тилдерде өткөрүүнү жана жүргүзүүнү. 

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

       - Башкармалык жөнүндө Жобого ылайык бөлүмдүн кызматчыларынын ишин уюштурууну;

           ˗ түзүмдөр, керектөөчүлүк чыгашалар, салыктар, чогултуулар,  төлөмдөр, башка акчалай чыгымдар боюнча ар бир кварталдагы эсептөөлөрдү талдоо жана контролдоо; 

           - Улуттук өнүгүүнүн программаларына киргизилген индикаторлордун эсептөөсүн контролдоо; 

           - Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына киргизилген индикаторлордун эсептөөсүн контролдоо; 

           - жакырчылыктын,  жакырчылыктын чектеринин, жакырчылыктын жана өтө жакырчылыктын деңгээлин талдоо жана контролдоо; 

           - жакырчылыктын профилинин эсептөөсүн даярдоо;

           - тандап алуу дизайнын түзүү жана тандап алуу дизайнынын натыйжасын баалоо;

           - үй-чарбаларын изилдөө боюнча тандап алууну уюштуруу;

           - аймактык жана ведомстволук мамлекеттик статистика органдарына  методологиялык жана уюштуруучулук жардам көрсөтүү;

           - бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык категориялардагы пайдалануучулардын каттарын, суроо-талаптарын кароо жана жоопторду даярдоо;   

           - үй-чарбаларын изилдөө боюнча методологиясын жана негизги көрсөткүчтөрдү эсептөө методикаларын иштеп чыгууну жана жакшыртууну;    

           - үй-чарбаларын изилдөөнүн суроо жыйнактарын актуалдаштырууну.

 

3. Бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын пландаштыруу жана финансылык камсыздоо бөлүмү

Жетектөөчү адис (М-А категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

            -бардык профилдеги жогорку кесиптик билими.

            2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

            - иш стажына талап коюлбайт.

            3. Кесиптик компетенциясы:

Билимдери:

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын: «Мамлекеттик статистика жөнүндө»;
«Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө», «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө»;

- «Орточо эмгек акыны эсептөөнүн эрежелери» боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы № 642 токтомун;  

            Билиши керек:

            - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;

            - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоону;

            - тийиштүү чөйрөдө мекендин жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүнү жана аны практикада колдонууну;  

            - өзүнүн ишмердигин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоону;

- жарандардын кайрылууларын кароону жана жоопторду даярдоону;

- ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүнү;

- командада иштөөнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо корректүү өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

- статистиканын ведомстволук уюмдарында финансылык ишмердиктин методологиялык колдонмосу боюнча иштерге катышуу;

- убактылуу иштерге бюджетти түзүү;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын талдоо;

- ведомстволук уюмдардын  бюджетин уюштуруу жана өткөрүү;

- каржылоонун бардык бөлүктөрү боюнча чыгымдар сметасын жана аларга эсептөөнү түзүү;

- кошумча жана убактылуу иштер боюнча сметаларды түзүү;

- ведомстволук уюмдарга сууну, жылуулук энергияны жана электр энергияны керектөөнүн чектөөлөрүн иштеп чыгуу;

- ведомстволук уюмдарда колдонуудагы ченемдик документтерге ылайык штаттык ырааттаманы түзүүнү уюштуруу жана штаттык ырааттыманы түзүүнү талдоо;

- Ф4 атайын каражаттары боюнча жана Ф2 бюджет каражаттары боюнча чыгымдар сметасын пайдалануу жөнүндө отчетту жыйынтыктоо.

 

4. Адам ресурстары жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетектөөчү адиси (котормочу) (М-А категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

            - бардык профилдеги жогорку кесиптик билими

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

            - иш стажына талап коюлбайт.

3. Кесиптик компетенциясы:

Билимдери:

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын: «Мамлекеттик статистика жөнүндө»;
«Мамлекеттик тил жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө»; «Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө».

- «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жарлыгы;

- «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобосу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому.

            Билиши керек:

            - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;

            - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоону;

            - тийиштүү чөйрөдө мекендин жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүнү жана аны практикада колдонууну;  

            - өзүнүн ишмердигин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоону;

- жарандардын кайрылууларын кароону жана жоопторду даярдоону;

- ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүнү;

- командада иштөөнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо корректүү өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

-Улутстаткомдо белгиленген ички эмгек тартиби, кызматтык нускамалык  эрежелерин, кызматтык маалымат менен жана кызматтык өз ара иш-аракеттердин иштөө тартибин сактоо;

-отчетторду түзүү;

- жетекчиликтин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

- эл аралык уюмдар жана башка өлкөлөрдүн статистикалык органдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташууну уюштурууларга катышуу;

- статистика жаатындагы эл аралык кызматташтык боюнча ар кандай документтерди даярдоого катышуу;

- Улутстатком тарабынан өткөрүлгөн эл аралык семинарларды, окутуу курстарын жана башка иш-чараларды даярдоого, уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу;

- оозеки жана жазуу түрүндө котормолорду англис жана орус тилдеринде камсыз кылуу (кирүүчү жана чыгуучу корреспенденциялар, отчеттор, баяндамалар, макулдашуулар, финансылык документтер, эл аралык суроолор жыйнактары ж.б.) ;

- чет өлкөлүк эксперттердин жолугушууларын жана узатууларын уюштурууга катышуу (кирүү визасын алуу үчүн чакыруу каттарды даярдоо, мейманканага жайгаштыруу, келген жерден мейманканага чейин жана кайра транспорт менен жеткирүүнү камсыз кылуу, жолугушуулардын күн тартибин даярдоо);

-Улутстаткомдун жетекчилигинин чыгуучу документтерин жазуу-каттоосуна катышуу;

- чыгуучу документтерди жазуу-каттоо боюнча Улутстаткомдун кызматкерлерине консультативдик жардам берүү;

- учурдагы иштерди башкарууга кызматкерлердин ишине жардам берүү.

 

 

5. Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын статистикалык бирдиктеринин Бирдиктүү мамлекеттик реестрине тандалма изилдөө, жүргүзүү жана актуалдаштыруу бөлүмү (СБМБР)

Бөлүм башчысы (С-А категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

            - «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» - багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

            - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматы кошулганда 1 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билимдери:

  • «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 11-июлундагы №335 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө Жобосун;

- «Кыргыз Республикасынын Статистикалык бирдиктерин бирдиктүү мамлекеттик каттоонун мамлекеттик органдардын ведомстволук реестрлери менен өз ара аракети жөнүндө жобону жана Кызыкдар мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүү тартибин бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы № 483 токтомун;   

- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2007-жылдын 29-декабрындагы № 47 токтому менен бекитилген, «Товарларга жана кызмат көрсотүүлөргө карата керектөө бааларына жана керектөө бааларынын индексин эсептөө үчүн байкоо жүргүзүүнүн тартиби тууралуу» методологиялык жобосун;

- окуу китептери: «Статистиканын жалпы теориясы», Елисеева И.И. 2006-ж.;  «Статистиканын теориясы», Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А. жана башкалар, 2008-ж.;  «Экономикалык статистика», Иванов Ю.Н. 2014-ж.;

            Билиши керек:

            - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;

            - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоону;

            - тийиштүү чөйрөдө мекендин жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүнү жана аны практикада колдонууну;  

            - өзүнүн ишмердигин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоону;

- жарандардын кайрылууларын кароону жана жоопторду даярдоону;

- ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүнү;

- командада иштөөнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо корректүү өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

            - чарба жүргүзүүчү субъекттердин калыптануусун статистикалык эсепке алуу боюнча бөлүм ишин жалпы жетектөөнү;

            - Бишкек ш. боюнча СБМБР аймактык бөлүмдөрүнүн базалык маалыматтарын киргизүүнү жана аны өз убагында актуалдаштырууну;

           -  СБМБР актуалдаштыруусуна тийиштүү статистикалык изилдөөлөрдүү жүргүзүүнү;

           - изилдөөнүн, отчеттуулуктун жана эсептин абалын текшерүү программасын иштеп чыгууну, изилдөөлөр боло турган уюмдардын айлампасын аныктоону, кызматкерлерге инструктаж өткөрүүнү;

           - ар кандай уюмдар, ишканалар жана жеке адамдардын суроо-талаптарына, каттарына өз убагында жоопторду даярдоону.

 

6. Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын статистикалык бирдиктеринин Бирдиктүү мамлекеттик реестрине тандалма изилдөө, жүргүзүү жана актуалдаштыруу бөлүмү (С-А категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

            - «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» - багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

            - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматы кошулганда 1 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билимдери:

  • «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 11-июлундагы №335 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө Жобосун;

- «Кыргыз Республикасынын Статистикалык бирдиктерин бирдиктүү мамлекеттик каттоонун мамлекеттик органдардын ведомстволук реестрлери менен өз ара аракети жөнүндө жобону жана Кызыкдар мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүү тартибин бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы № 483 токтомун;   

- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2007-жылдын 29-декабрындагы № 47 токтому менен бекитилген, «Товарларга жана кызмат көрсотүүлөргө карата керектөө бааларына жана керектөө бааларынын индексин эсептөө үчүн байкоо жүргүзүүнүн тартиби тууралуу» методологиялык жобосун;

- окуу китептери: «Статистиканын жалпы теориясы», Елисеева И.И. 2006-ж.;  «Статистиканын теориясы», Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А. жана башкалар, 2008-ж.;  «Экономикалык статистика», Иванов Ю.Н. 2014-ж.;

            Билиши керек:

            - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;

            - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоону;

            - тийиштүү чөйрөдө мекендин жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүнү жана аны практикада колдонууну;  

            - өзүнүн ишмердигин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоону;

- жарандардын кайрылууларын кароону жана жоопторду даярдоону;

- ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүнү;

- командада иштөөнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо корректүү өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

            - статистиканын кызмат көрсөтүүлөрүн талдоо маселелери боюнча сектор иштерин жалпы жетектөөнү;

           - статистиканын кызмат көрсөтүүлөрүн талдоо боюнча отчеттуулук маалыматтарды ишенимдүүлүк жана толуктоо изилдөөсүнө кызматкерлердин катышуусун;

           - статистиканын кызмат көрсөтүүлөрүн талдоо боюнча отчеттуулук, эсеп маселелери менен алектенген кызматкерлер менен жолугушууларды өткөрүүнү жана уюштурууну;

           - изилдөөнүн, отчеттуулуктун жана эсептин абалын текшерүү программасын ишщтеп чыгууну, изилдөөлөр боло турган уюмдардын айлампасын аныктоо, кызматкерлерге инструктаж өткөрүүнү;

           - статистиканын кызмат көрсөтүүлөрүн талдоо боюнча экспресс-маалыматтардын ай сайын чыгуусун даярдоону жана контролдоону;

            -№3-кызмат көрсөтүүлөр (ай сайын), №3- кызмат көрсөтүүлөр (жылдык), №1-Авто (ай сайын), №2-ИНФ (жылдык) формалары боюнча статистикалык отчеттуулукту кабыл алууну.

 

7. Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын компьютерлерди системалык жана техникалык камсыз кылуу желесин башкаруу сектору

Сектор башчысы  (С-А категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

            - «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» - багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

            - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматы кошулганда 1 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

3. Кесиптик компетенциясы:

Билимдери:

  • «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 11-июлундагы №335 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө Жобосун;

- «Кыргыз Республикасынын Статистикалык бирдиктерин бирдиктүү мамлекеттик каттоонун мамлекеттик органдардын ведомстволук реестрлери менен өз ара аракети жөнүндө жобону жана Кызыкдар мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүү тартибин бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы № 483 токтомун;   

- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2007-жылдын 29-декабрындагы № 47 токтому менен бекитилген, «Товарларга жана кызмат көрсотүүлөргө карата керектөө бааларына жана керектөө бааларынын индексин эсептөө үчүн байкоо жүргүзүүнүн тартиби тууралуу» методологиялык жобосун;

- окуу китептери: «Статистиканын жалпы теориясы», Елисеева И.И. 2006-ж.;  «Статистиканын теориясы», Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А. жана башкалар, 2008-ж.;  «Экономикалык статистика», Иванов Ю.Н. 2014-ж.;

            Билиши керек:

            - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;

            - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоону;

            - тийиштүү чөйрөдө мекендин жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүнү жана аны практикада колдонууну;  

            - өзүнүн ишмердигин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоону;

- жарандардын кайрылууларын кароону жана жоопторду даярдоону;

- ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүнү;

- командада иштөөнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо корректүү өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

- секторго жүктөлгөн эмгек жана аткаруу тартибин сактоо функцияларын жана милдеттерди аткаруу жана сектордун ишин уюштурууну;

- сектордун кызматкерлеринин ортосунда кызматтык милдеттерди, ошондой эле аткаруу үчүн тапшырмаларды бөлүштүрүүнү;

- статистикалык маалыматтарды киргизүүнүн жана  иштеп чыгуунун программалык камсыз кылуусун жакшыртуу боюнча иштерди;

- кызматкерлердин кызматтык ишмердүүлүгүн баалоодогу  сектор кызматкерлеринин зарыл талабын, өз ара алмашымдуулугун, иштердеги алардын компетенциясын, кесиптик даражасын системалуу түрдө жогорулатуу боюнча иштерди;

- статистикалык маалыматтарды иштеп чыгууда алынган чыгуу таблицаларды алуу, маалыматтарды иштеп чыгуу  боюнча адистерге практикалык жана теориялык жардам берүүнү;

- статистикалык маалыматтарды киргизүүнүн жана  иштеп чыгуунун программалык камсыз кылуусун жакшыртуу боюнча иш-чараларды;

-   Интернет желеси жана ички желе программаны, операциялык системаны жана үзгүлтүксүз компьюрдик техниканын иштешин камсыз кылуу боюнча иштерди.

 

8. Ноокен райондук мамлекеттик статистика бөлүмү

Сектор башчысы (С-А категория) – 1 бирдик

 

1. Кесиптик билим денгээли:

            - «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» - багыттары боюнча жогорку кесиптик билими.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

            - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматы кошулганда 1 жылдан кем эмес эмгек стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билимдери:

  • «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 11-июлундагы №335 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө Жобосун;

- «Кыргыз Республикасынын Статистикалык бирдиктерин бирдиктүү мамлекеттик каттоонун мамлекеттик органдардын ведомстволук реестрлери менен өз ара аракети жөнүндө жобону жана Кызыкдар мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүү тартибин бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы № 483 токтомун;   

- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2007-жылдын 29-декабрындагы № 47 токтому менен бекитилген, «Товарларга жана кызмат көрсотүүлөргө карата керектөө бааларына жана керектөө бааларынын индексин эсептөө үчүн байкоо жүргүзүүнүн тартиби тууралуу» методологиялык жобосун;

- окуу китептери: «Статистиканын жалпы теориясы», Елисеева И.И. 2006-ж.;  «Статистиканын теориясы», Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А. жана башкалар, 2008-ж.;  «Экономикалык статистика», Иванов Ю.Н. 2014-ж.;

            Билиши керек:

            - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;

            - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоону;

            - тийиштүү чөйрөдө мекендин жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүнү жана аны практикада колдонууну;  

            - өзүнүн ишмердигин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоону;

- жарандардын кайрылууларын кароону жана жоопторду даярдоону;

- ишкердик кат алышууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүнү;

- командада иштөөнү;

- статистикалык маалыматтарды талдоону жана чечимдерди натыйжалуу кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүүнү; 

- электрондук каттарды кабыл алууну жана жөнөтүүнү;

- издөө системалары менен колдонууну;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөөнү;

- кызматтык этика ченемдерин эсепке алуу менен социалдык торлордо корректүү өз ара аракеттенүүнү;

- кеңсе техникасы менен иштөөнү;

- көчүрмө жасоочу аппараттар менен иштөөнү;

- принтер менен иштөөнү;

- сканер менен иштөөнү;

- проектор же интерактивдүү доска менен иштөөнү;

- факс менен иштөөнү.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

Функционалдык милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

- секторго жүктөлгөн эмгек жана аткаруу тартибин сактоо функцияларын жана милдеттерди аткаруу жана сектордун ишин уюштурууну;

- сектордун кызматкерлеринин ортосунда кызматтык милдеттерди, ошондой эле аткаруу үчүн тапшырмаларды бөлүштүрүүнү;

- кызматкерлердин кызматтык ишмердүүлүгүн баалоодогу  сектор кызматкерлеринин зарыл талабын, өз ара алмашымдуулугун, иштердеги алардын компетенциясын, кесиптик даражасын системалуу түрдө жогорулатуу боюнча иштерди;

- Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун борбордук аппаратынын бөлүмдөрүнөн, мамлекеттик статистиканын аймактык жана ведостволук органдарынан керектүү материалдарды өз убагында жана толук көлөмүндө  алуу.

 

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди берүү керек:

 

- иш делосун (документтер үчүн);

- байланыш телефонун жана электрондук почтасын көрсөтүү менен жеке арызын;

- кадрларды эсепке алуу баракчасын, (соттолгону иши бар экени (жоктугу тууралуу маалыматтарды көрсөтүү менен) өмүр баянын;

- паспортунун (ID-карта) көчүрмөсүн;

- эмгек китепчесинин көчүрмөсүн;

- резюмесин;

- керектүү кесиптик билимин, иштеген стажын жана квалификациясын (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими тууралуу, квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы берилгендиги тууралуу документтеринин көчүрмөлөрүн) нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн.

 

Конкурска катышууга карата бекитилген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга уруксат берилбейт.

 

Сынак жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун сайтында www.stat.kg жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын сайтында www.mkk.gov.kg жайгаштырылды.

Көрсөтүлгөн документтер 2020-жылдын 2-мартына чейин толук; 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 374, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине, № 317 кабинети дареги боюнча берилиши керек. Сурап-билүү телефону: 66-41-65,
факс: 66-01-38.

 

 

 

 

Акыркы жаңылоо: 18.02.2020, 10:02