КР Улутстатком чыгарган басылмалар

Общие социально-экономические издания

# Басылмалардын аталыштары
1 Жумуштуулук жана жумушсуздук
2 Кыргыз Республикасы жана региондору
3 Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөсү
4 Кыргыз Республикасынын социалдык тенденциялары
5 Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык абалы
6 Кыргыз Республикасынын статистикалык жылдыгы
7 Кыргызстан цифраларда
8 Кыргызстандагы туризм

Реалдуу сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Информационно-коммуникационные технологии Кыргызской Республики
2 Кыргыз Республикасы боюнча малдардын жана үй канаттуулардын бир жолку эсебинин жыйынтыгы
3 Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени
4 Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт
5 Кыргыз Республикасындагы баалар
6 Кыргыз Республикасындагы баалар (Кварталдык)
7 Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерлик
8 Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалардын ишмердиги
9 Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы
10 Кыргыз Республикасынын инвестициялары
11 Кыргыз Республикасынын ишканаларынын финансысы
12 Кыргыз Республикасынын керектөө рыногу
13 Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндрүрүүнун жана пайдалануунун тармактар аралык теңдеми
14 Кыргыз Республикасынын улуттук эсептери
15 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы
16 О сборе урожая сельскохозяйственных культур
17 Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности
18 Основные показатели торговли и услуг
19 Основные экономические показатели по промышленности Кыргызской Республики
20 Отун энергетикалык теңдем
21 Формирование прибыли предприятий реального сектора экономики

Внешний сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Кыргыз Республикасынын тышкы соодасы

Социальный сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень
2 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим
3 Кыргыз Республикасындагы жакырчылык деңгээл
4 Кыргыз Республикасындагы калктын саламаттыгы жана саламаттыкты сактоо
5 Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсү
6 Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери
7 Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы
8 Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли
9 Кыргыз Республикасынын кылмыштуулугу жана укук тартиби
10 Обследования бюджета Времени

Специальные издания

# Басылмалардын аталыштары
1 2013-жылдагы пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун жыйынтыгы
2 Индекс детской бедности и лишений в Кыргызской Республике
3 Коомдун гендердик маселелерди кабыл алуусу
4 Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар
5 Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгунө 20 жыл. Цифралар жана фактылар.

Финансовый сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Микронасыялар жөнүндө