Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли

Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли

Мезгилдүүлүк: жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: ноябрь

Статистический сборник "Уровень жизни населения Кыргызской Республики"


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви