Кылмыштуулук

Динамикалык таблицалар

Байланыштар

  Социалдык статистика бөлүмү
   
  Бөлүм башчысы​ Рахманова Жылдыз Жалиловна +996 (312) 32-46-52  
  j.rahmanova@stat.kg
   
  Башкы адис Сооромбаева Динара Кумаевна +996 (312) 66-40-40   d.soorombaeva@stat.kg
  Башкы адис Кошматова Айнура Торокуловна +996 (312) 66-40-42    
  Адис Жаанбаев Нургазы Нурланбекович +996 (312) 66-40-40   social-nsc@mail.ru
  Адис Бакаева Айгуль Эликбаевна +996 (312) 66-40-42