Борбордук аппарат

Жетекчилик:

1. Төрага - Султанов Акылбек Шакирович
2. Төраганын биринчи орун басары - Чуйков Николай Алексеевич
3. Төраганын орун басары - Оросбаев Азамат Токтогонович
4. Төраганын орун басары - 
5. Аппарат жетекчи - Алымкулова Эльмира Насипкуловна

Түзүмдүк бөлүктөр:

1.
 Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы
 
      Улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмү

 2.

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгы
       Үй чарба статистикасы бөлүмү
3.
 Өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмү 
4. Инвестициялар статистикасы бөлүмү
5. Айыл чарба статистикасы бөлүмү
6.
Соода статистикасы башкармалыгы
 
    Керектөө рыногу статистикасы бөлүмү
    Тышкы соода статистикасы бөлүмү
7.
 Демографиялык статистика бөлүмү
8. Статистикалык каттоолор бөлүмү
9. Социалдык статистика бөлүмү 
10.
Эмгек жана иш менен камсыз кылуу статистика бөлүмү 
11. Жыйынтыктоо иштери жана статистикалык маалыматтарды жайылтуу бөлүмү
12.
Баалардын статистикасы бөлүмү
13.
Статистиканы уюштуруу жана координациялоо бөлүмү
14. Региондук статистика жана сапат өнүктүрүү  бөлүмү

 15.

Финансы статистикасы бөлүмү
16.
Бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгы
    Пландаштыруу жана финансылык камсыздоо бөлүмү
17.
 Адам ресурстары жана эл аралык кызматташтык башкармалыгы
Акыркы жаңылоо: 19.08.2020, 09:44