Бюллетендер

# Басылмалардын аталыштары Мезгилдүүлүк Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү
1 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ Кварталдык 2021
2 «РЕСУРСТАР-ПАЙДАЛАНУУ» ТАБЛИЦАЛАРЫ (РПТ) Атайын чыгарылыш Октябрь
3 Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень Кварталдык Отчёттук мезгилден кийинки 60-күнү
4 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн жыйналышы жөнүндө Жылдык Январь
5 Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики товарами (бюллетень) Месячная 45 число после отчетного периода
6 Евразия экономикалык союзунун мүчө-мамлекеттери менен Кыргыз Республикасынын товарларынын өз ара соодасы (бюллетень) Месячная Отчёттук мезгилден кийинки 45-күнү
7 Кыргыз Республикасы боюнча малдардын жана үй канаттуулардын бир жолку эсебинин жыйынтыгы Жылдык Февраль
8 Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени Айлык Отчёттук мезгилден кийинки 12-күнү
9 Кыргыз Республикасы жана региондору Кварталдык Отчетчеттук кварталдан кийин 30-на чейин
10 Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт Жылдык Июль
11 Кыргыз Республикасындагы баалар (Кварталдык) Кварталдык Отчёттук мезгилден кийинки 45-күнү
12 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим 5 жылда 1 жолу Август
13 Кыргыз Республикасындагы жакырчылык деңгээл Жылдык Июнь
14 Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсүн, анын ичинде Ысык-Көл аймагынын экологиялык абалын коргоо Жылдык 3 квартал
15 Кыргыз Республикасынын базарларынын ишмердиги жөнүндө Квартальная Квартальная
16 Кыргыз Республикасынын лизингдик уюмдарынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү Жылдык 25 мартта
17 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын кирешелерин түзүү Жылдык, кварталдык Отчёттук мезгилден кийинки 70-күнү, 10 июнда
18 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы Кварталдык, жылдык Отчёттук мезгилден кийинки 70-күнү, 10 июнда
19 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы Кварталдык, жылдык Отчёттук мезгилден кийинки 70-күнү, 10 июнда
20 Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансылык сектор ишканасынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү кварталдык, жылдык отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү, 22-апрель
21 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөрү Месячная До 15 числа после отчетного периода
22 Микронасыялар жөнүндө Кварталдык, жылдык отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү, 1-апрель
23 Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности Жылдык Сентябрь
24 Основные показатели производства почтовых и курьерских услуг и услуг связи в 2022 году Квартал Квартал
25 Отун энергетикалык теңдем Жылдык Декабрь