Бюллетендер

# Басылмалардын аталыштары Мезгилдүүлүк Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү
1 Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 60-күнү
2 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн жыйналышы жөнүндө Жылдык Январь
3 Евразия экономикалык союзунун мүчө-мамлекеттери менен Кыргыз Республикасынын товарларынын өз ара соодасы Месячная отчёттук мезгилден кийинки 25-күнү
4 Кыргыз Республикасы боюнча малдардын жана үй канаттуулардын бир жолку эсебинин жыйынтыгы Жылдык Март
5 Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени Айлык отчёттук мезгилден кийинки 12-күнү
6 Кыргыз Республикасы жана региондору Кварталдык отчетчеттук кварталдан кийин 30-на чейин
7 Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт Жылдык Июль
8 Кыргыз Республикасындагы баалар (Кварталдык) Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 30-күнү
9 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим 5 жылда 1 жолу Август
10 Кыргыз Республикасындагы жакырчылык деңгээл Жылдык Июнь
11 Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсүн, анын ичинде Ысык-Көл аймагынын экологиялык абалын коргоо Жылдык 3 квартал
12 Кыргыз Республикасынын лизингдик уюмдарынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү Жылдык 25 мартта
13 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын кирешелерин түзүү годовая, квартальная 25 июня, 70-й день после отчетного периода
14 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы квартальная, годовая на 70 день после отчетного периода, 25 июня
15 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы квартальная, годовая на 70 день после отчетного периода, 25 июня
16 Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансылык сектор ишканасынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү кварталдык, жылдык отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү, 22-апрель
17 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалыл көрсөткүчтөрү Месячная до 15 числа после отчетного периода
18 Микронасыялар жөнүндө Кварталдык, жылдык отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү, 1-апрель
19 Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности Жылдык Сентябрь
20 Отун энергетикалык теңдем Жылдык Декабрь