Бюллетендер

# Басылмалардын аталыштары Мезгилдүүлүк Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү
1 Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 60-күнү
2 Айлана-чөйрөнү коргоо жана жараталыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу Жылдык 3 квартал
3 Кыргыз Республикасы боюнча малдардын жана үй канаттуулардын бир жолку эсебинин жыйынтыгы Жылдык Февраль
4 Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени Айлык отчёттук мезгилден кийинки 12-күнү
5 Кыргыз Республикасы жана региондору Кварталдык отчетчеттук кварталдан кийин 30-на чейин
6 Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт Жылдык Июль
7 Кыргыз Республикасындагы баалар (Кварталдык) Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 30-күнү
8 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим 2 жылда 1 жолу 2 жылда 1 жолу
9 Кыргыз Республикасындагы жакырчылык деңгээл Жылдык Июнь
10 Микронасыялар жөнүндө Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү
11 О сборе урожая сельскохозяйственных культур Жылдык Декабрь
12 Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности Жылдык Сентябрь
13 Основные итоги разработки годовых отчетов по инвестициям и строительству Жылдык Сентябрь
14 Отун энергетикалык теңдем Жылдык Декабрь