Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсү

Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсү

Мезгилдүүлүк: Жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: 3 квартал

Статистический бюллетень «Окружающая среда в Кыргызской Республике»


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви