Жыйнактар

# Басылмалардын аталыштары Мезгилдүүлүк Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү
1 "Кыргызстан" Кыскача статистикалык маалымдамасы Жылдык Апрель
2 Жумуштуулук жана жумушсуздук Жылдык 4 квартал
3 Кыргыз Республикасындагы баалар Жылдык Март
4 Кыргыз Республикасындагы калктын саламаттыгы жана саламаттыкты сактоо 5 жылда 1 жолу Октябрь
5 Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерлик Жылдык Сентябрь
6 Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалардын ишмердиги Жылдык Cентябрь
7 Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөсү Жылдык Ноябрь
8 Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы Жылдык Октябрь
9 Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери Жылдык Ноябрь
10 Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы Жылдык Сентябрь
11 Кыргыз Республикасынын инвестициялары Жылдык Сентябрь
12 Кыргыз Республикасынын ишканаларынын финансысы Жылдык Сентябрь
13 Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли Жылдык Ноябрь
14 Кыргыз Республикасынын керектөө рыногу Жылдык Сентябрь
15 Кыргыз Республикасынын кылмыштуулугу жана укук тартиби 5 жылда 1 жолу 3 квартал
16 Кыргыз Республикасынын Маалыматтык-Коммуникациялык технологиялары Жылдык Октябрь
17 Кыргыз Республикасынын статистикалык жылдыгы Жылдык Декабрь
18 Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндрүрүүнун жана пайдалануунун тармактар аралык теңдеми Жылдык Март
19 Кыргыз Республикасынын тышкы соодасы Жылдык 4 квартал
20 Кыргыз Республикасынын улуттук эсептери Жылдык Декабрь
21 Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгунө 20 жыл. Цифралар жана фактылар. Атайын чыгарылыш 2011
22 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы Жылдык Сентябрь
23 Кыргызстан цифраларда Жылдык Июнь
24 Кыргызстандагы туризм Жылдык Июль
25 Обследования бюджета Времени 5 жылда 1 жолу 1 квартал