Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалардын ишмердиги