Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы

Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы

Мезгилдүүлүк: квартальная, годовая

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: на 70 день после отчетного периода, 25 июня

Статистикалык бюллетень "Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы"


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви