Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы

Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы

Мезгилдүүлүк: квартальная, годовая

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: на 70 день после отчетного периода, 25 июня

Статистикалык бюллетень "Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы"


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви