Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалыл көрсөткүчтөрү