Кыргыз Республикасынын базарларынын ишмердиги жөнүндө