Индекс детской бедности и лишений в Кыргызской Республике

Индекс детской бедности и лишений  в Кыргызской Республике

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Атайын чыгарылыш

Индекс детской бедности и лишений в Кыргызской Республике