2020-жылдын февралындагы ЕЭАБ мүчө-мамлекеттердин керектөө секторундагы инфляция деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 11.03.2020


2020-жылдын февралында мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди, муну менен бирге алардын (бир пайыз) эң көп өсүүсү Беларусия Республикасында катталды.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Февраль
январга карата

Февраль
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-февралдагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

0,6

-0,2

2,5

1,2

1,2

0,5

Беларусия

1,3

1,0

2,2

1,9

1,1

0,9

Казахстан

0,3

0,6

0,8

1,3

0,4

0,6

Кыргызстан

-0,2

0,6

0,2

1,2

0,1

0,6

Россия

0,4

0,3

1,5

0,8

0,7

0,4

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2020-жылдын февралында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (1,9 пайыз) Беларусия Республикасында,  ал эми минималдуу (0,8 пайыз) Россия Федерациясында катталды.

Ушул эле мезгилде баалар жана тарифтер эң көп  (2,6 пайыз) азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) Армения Республикасында жогорулады. Ошол эле мезгилде, баалардын максималдуу өсүүсү кызмат көрсөтүүлөргө - 2,9 пайыз жана азык-түлүк эмес товарларга - 1,2 пайыз Беларусия Республикасында катталды.

2020-жылдын февралындагы ЕЭАБ мүчө-мамлекеттердин керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

-0,2

-0,3

1,9

1,4

Беларусия

1,0

0,7

0,5

2,3

Казахстан

0,6

0,9

0,5

0,5

Кыргызстан

0,6

1,2

-0,1

0,1

Россия

0,3

0,6

0,0

0,4

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

1,2

2,6

-0,5

0,4

Беларусия

1,9

1,8

1,2

2,9

Казахстан

1,3

1,9

1,0

0,9

Кыргызстан

1,2

2,3

-0,3

0,1

Россия

0,7

1,3

0,3

0,6

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

 

 

__________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 

 


Акыркы жаңылоо: 12.03.2020, 09:08