Улутстатком тарабынан чарба жүргүзүүчү субъекттердин маалымат базасы даярдалды

Басылмалардын датасы: 07.10.2020


Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан узак мөөнөттүү динамикада гендерлик белгиси, экономикалык ишмердиктин түрлөрү жана аймактар боюнча жетекчилердин саны тууралуу маалыматты камтыган, иштеп жаткан чарба жүргүзүүчү субъекттердин маалыматтар базасы даярдалды. Бул маалымат Улутстаткомдун расмий сайтында /www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/ шилтеме боюнча жайгаштырылды.

 

_____________________________________________________________________

Социалдык                                    e-mail: rakhmanovazz@mail.ru          тел.+996(312) 664042

статистика бөлүмү                       e-mail: n.yatsuk@stat.kg                     тел.+996(312) 664212

 

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 07.10.2020, 16:43