Кеңейтилген программадагы “Кыргыз Республикасында 2016-жылы өндүрүштүн тармак аралык балансы жана товар менен тейлөөлөрү” аттуу статистикалык жыйнак жарык көрдү

Басылмалардын датасы: 28.05.2020


Кеңейтилген программадагы “Кыргыз Республикасында 2016-жылы өндүрүштүн тармак аралык балансы жана товар менен тейлөөлөрү” аттуу статистикалык жыйнак жарык көрдү

Аталган жыйнак тармак аралык баланс көрсөткүчтөрүнүн кыскача методун, “Чыгымдар - Чыгаруу” таблицаларын жана толук жана түз чыгымдарды камтыйт. Жыйнак кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылды.

Жыйнакты сатып алуу боюнча Улутстаткомдун БЭБнун маркетинг кызматына кайрылсаңыз болот тел.+996 (312) 32-47-03, Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы e-mail: eisenkulova@stat.kg, n.zaharova@ stat.kg; тел.+996(312)32-46-95,+996(312)32-46-43

*******

КР Улуттук маалыматтык-статистикалык системасы өлкөнүн бирден бир маанилүү мамлекеттик маалыматтык системасы катары рынок доорунун заманнбап талаптарына жооп берет. Мамлекеттик бийлик органдарын жана коомчулукту республикадагы социалдык, экономикалык, демографиялык жана экологиялык абал боюнча зарыл болгон маалыматтар менен камсыз кылып турат. Жалпыга маалымдоо каражаттарында, илимий иштерде, маалымат тармактарында таратууда, кагаз, магниттик алып жүрүүлөрдө жана башка маалымат алып жүрүү жабдыктарында колдонуучулар статистикалык маалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. («Мамлекеттик статистика жөнүндөгү» мыйзамдын 17-беренеси).

Интервью уюштуруу маселелери боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн төмөнкү дарек боюнча кайрылууга болот: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Пресс-кызматы, тел.: + 996 (312) 625 747 e-mail: smi_nsc@stat.kg, Дареги:  Фрунзе көч., 374 (Т. Молдо көч. кесилиши).

Биз жеткиликтүүбүз:

www.stat.kg|

Улутстатком Фейсбукта |

тел.625747 |


Акыркы жаңылоо: 28.05.2020, 16:33