Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында жана мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлердин санын каттоонун жыйынтыгы чыгарылды

Басылмалардын датасы: 25.04.2018


  2018-жылдын 1-январына карата мамлекеттик кызматкерлердин саны (мамлекеттик органдардын кызматкерлерин, коргоону, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуучуларды кошпогондо) 18,1 миң адамды түздү. Мамлекеттик кызматкерлердин жалпы санынын 40,5 пайызын аялдар түздү.

Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында иштеген кызматкерлердин саны 10 мин адамды түзүп,  алардын үчтөн бир бөлүгүнөн көбүрөөгүнө  аялдар туура келди.

 

Эмгек жана иш менен камсыз кылуу статистикасы бөлүмү

|e-mail: jailobaeva@stat.kg;                 |тел. + 996 (312) 626076

Статистикалык маалыматтарды массалык маалымат каражаттарында жана илимий эмгектерде колдонууда, маалымат булактарына жайылтууда, кагазда, магниттик жана башка маалыматтарды  алып жүрүүчүлөр алардын булактарын шилтемеде көрсөтүүгө милдеттүү (Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамынын 17-б/.


Акыркы жаңылоо: 25.04.2018, 17:27