Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин 2020-жылдын сентябрына салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.10.2020


 

2020-жылдын сентябрында мурунку айга салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы, баалардын 0,2 пайызга жогорулаган Армения Республикасын жана 0,1 пайызга жогорулаган Россия Республикасын кошпогондо, (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Сентябрь
августка карата

Сентябрь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-сентябрь өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

0,2

-0,2

-2,1

-1,4

-0,2

0,0

Беларусь

0,5

0,9

3,4

4,7

0,4

0,5

Казакстан

0,3

0,3

3,3

4,9

0,4

0,5

Кыргызстан

0,3

0,7

0,6

2,9

0,1

0,3

Россия

-0,2

-0,1

2,3

2,9

0,1

0,3

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2020-жылдын сентябрында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарлардын баалары өскөндүктөн, экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (4,9 пайыз) Казакстан Республикасында катталды.

Муну менен бирге, 2020-жылдын сентябрында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) баалар жана тарифтер эң көп (7,4 пайызга) Казакстан Республикасында жогорулады. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү - 6,3 пайызга, жана кызмат көрсөт³³лөргө - 5,8 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2020-жылдын сентябрында ЕАЭБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

-0,2

-0,7

0,2

0,2

Беларусь

0,9

0,5

2,0

0,4

Казахстан

0,3

0,0

0,4

0,5

Кыргызстан

0,7

1,1

0,7

0,1

Россия

-0,1

-0,4

0,6

-0,4

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-1,4

-4,1

-0,3

1,3

Беларусь

4,7

3,0

6,3

5,8

Казахстан

4,9

7,4

3,9

2,5

Кыргызстан

2,9

5,3

0,0

0,2

Россия

2,9

3,1

3,1

2,4

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

 

 

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 19.10.2020, 11:21