Үстүбүздөгү жылдын январ-март айларындагы ИДПнын көлөмүндө товарларды өндүрүү жана кызмат көрсөтүү тармактарынын өсүү темптеринин жогорулагандыгы белгиленди

Басылмалардын датасы: 13.04.2018


Ички дүң продукт (ИДП) 2018-ж. январ-март айларында алдын-ала баалоо боюнча 98,3 млрд. сомду түздү, бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилинин денгээлинен 1,3 пайызга жогору, «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, тиешелүүлүгүнө жараша, 87,6 млрд. сомду жана 2,9 пайызды түздү.

ИДПнын өсүшү негизинен, айыл чарба, өнөр жай, курулуш тармактары жана кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге мурунку жылдын тийиштүү мезгилинине салыштырмалуу товардык өндүрүш тармактары 101,1 пайызды (2017-ж. январь-март -117,9 пайыз), ал эми кызмат көрсөтүү тармактары - 101,5 пайызды (2017-ж. январь-март -99,7 пайыз) түздү. 

Өткөн жылдын январь-мартына салыштырганда ИДПнын түзүмүндөгү товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү өзгөрүүсүз калып, 35,8 пайызды түздү, ошол эле убакта кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү, тескерисинче, 1,9 пайыздык пунктка азайып, 47,5 пайызды түздү.

2018-жылдын январьмартьндагы экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП
           (пайыз менен)

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү темптериөмөндөшү- )

ИДПнын түзүмү

2017

2018

 

ИДП

98267,2

1,3

100,0

100,0

 

 

Товарларды өндүрүүчү тармактар

35204,9

1,1

35,8

35,8

 

 

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

6835,0

1,7

7,5

7,0

 

 

Өнөр жай

23048,7

0,1

22,7

23,4

 

 

 Пайдалуу кендерди казуу

814,3

-15,5

0,9

0,8

 

 

 Иштетүү өндүрүшү
(Иштетүү  өнөр жайы)

18047,3

-1,1

17,6

18,3

 

 

 Электр энергия, газ, буу жана
кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

3912,2

8,6

3,9

4,0

 

 

 Суу менен жабдуу, тазалоо,
калдыктарды иштетүү жана кайра
пайдалануучу чийки затты алуу

274,9

7,0

0,3

0,3

 

 

Курулуш

5321,2

4,2

5,6

5,4

 

 

Кызмат көрсөтүүчү тармактар

46668,0

1,5

49,4

47,5

 

 

Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоо

15526,1

3,7

15,9

15,8

 

 

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

4406,7

6,2

4,4

4,5

 

 

Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги

1353,2

5,9

1,4

1,4

 

 

Маалымат жана байланыш

3978,6

-5,8

4,3

4,0

 

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

21403,4

0,4

23,4

21,8

 

 

Продукттарга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар

16394,3

1,3

14,8

16,7

 

                   

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: a.kuderbaeva@stat.kg, @stat.kg;  тел. + 996 (312) 3246955; 325351

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 13.04.2018, 13:41