Учурдагы жаздык өсүмдүктөрдүн себилиши 2019-жылы себилген жаздык өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 20,6 пайызын түздү

Басылмалардын датасы: 08.04.2020


Үстүбүздөгү жылдын 23-мартына карата жалпы республика боюнча жаздык өсүмдүктөр 140,5 миң гектарга себилди, бул 2019-ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 20,6 пайызын түздү.  2019-жылы себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аянтына карата арпанын себилген аянты пайыз менен - 48,4 пайызды, жаздык буудай - 28,6 пайызды, башка өсүмдүктөр - 31,6 пайызды, көп жылдык чөптөр - 16,6 пайызды, жашылчалар - 9,1 пайызды, картошка 6,3 пайызды, май өсүмдүктөрү - 3,9 пайызды, кант кызылчасы - 3,0 пайызды, дандык жүгөрү - 1,6 пайызды, түздү.

020-жылдын 23-мартына карата жаздык өсүмдүктөрдүн себилген аянты

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020-ж. 2019 ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Жаздык себүү

135,4

140,5

103,8

5,1

100,0

20,6

Жаздык буудай

37,4

32,6

87,2

 - 4,8

23,2

28,6

Жаздык арпа

81,5

92,4

113,4

 10,9

65,8

48,4

Дандык жүгөрү

1,1

1,5

141,3

0,4

1,1

1,6

Дан буурчак

0,14

0,1

92,6

- 0,04

0,0

0,2

Башка дан эгиндери

0,3

0,4

117,8

  0,1

0,3

31,6

Картошка

3,7

3,3

89,6

  - 0,4

2,3

6,3

Жашылча

3,0

3,0

98,6

  0,0

2,2

9,1

Кант кызылчасы

1,4

0,4

30,0

- 1,0

0,3

3,0

Пахта

-

-

-

  -

-

-

Май өсүмдүктөрү

2,5

1,0

40,1

- 1,5

0,7

3,9

Көп жылдык чөптөр

4,2

5,4

129,4

  1,2

3,8

16,6

Башка  өсүмдүктөр

0,2

0,4

200,0

  0,2

0,3

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Жаздык өсүмдүктөрдүн эң көп аянты Чүй (2019-жылы себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аянтынын 64,6 пайызы), Жалал-Абад (12,5 пайыз), Баткен (11,1 пайыз), Ош (10,1 пайыз), Талас облустарынын чарбаларында (0,8 пайызга) себилди.

2019-жылдын 23-мартына карата жаздык өсүмдүктөрдүн аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020-ж. 2019 ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

135,4

140,5

103,8

5,1

100,0

20,6

Баткен облусу

14,3

15,6

109,2

1,3

11,1

37,1

Жалал-Абад облусу

13,4

17,5

130,4

4,1

12,5

18,5

Ысык-Көл облусу

1,0

-

-

-

 

-

Нарын облусу

-

-

-

-

 

-

Ош облусу

22,1

14,2

64,1

- 7,9

10,1

13,0

Талас облусу

0,7

1,1

151,0

0,4

0,8

1,3

Чүй облусу

82,7

90,8

109,9

8,1

64,6

41,7

Ош шаары

1,2

1,3

107,2

0,1

0,9

58,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаздык буудайдын себилиши Чүй облусунун чарбаларында 18,9 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга 0,4 миң гектарга же 1,9 пайызга көп, ал эми Ош облусунун чарбаларындагы жаздык буудайдын себилиши 5,2 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга караганда 6,4 миң  гектарга же 55,4 пайызга аз.

2019-жылдын 23-мартына карата жаздык буудайдын аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020-ж. 2019 ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

37,4

32,6

87,2

- 4,8

100,0

28,6

Баткен облусу

4,1

5,1

125,2

1,0

15,6

68,9

Жалал-Абад облусу

2,3

3,3

145,4

1,0

10,1

74,7

Ысык-Көл облусу

0,8

-

-

-

-

-

Нарын облусу

-

- - - - -

Ош облусу

11,6

5,2

44,6

-6,4

16,0

26,6

Талас облусу

0,06

0,05

78,0

0,0

0,0

4,2

Чүй облусу

18,5

18,9

101,9

0,4

58,0

67,5

Ош шаары

0,1

0,1

108,3

0,0

0,3

108,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Жаздык арпанын себилиши Чүй облусунун чарбаларында 68,1 миң гектарды түздү, бул мурунку жылга караганда 9,9 миң гектарга же 17,1 пайызга көп, ал эми Жалал-Абад облусунун чарбаларында жаздык арпанын себилиши 7,5 миң гектарды түздү, бул өткөн жылга караганда 2,0 миң гектарга же 35,8 пайызга көп.

2019-жылдын мартына карата жаздык арпанын аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020-ж. 2019 ж. себилген жаздык өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

81,5

92,4

113,4

10,9

100,0

148,4

Баткен облусу

9,4

9,8

104,0

0,4

10,6

79,9

Жалал-Абад облусу

5,5

7,5

135,8

2,0

8,1

78,1

Ысык-Көл облусу

0,2

-

-

-

-

-

Нарын облусу

-

-

-

-

-

-

Ош облусу

7,1

5,5

77,8

- 1,6

6,0

30,4

Талас облусу

0,1

0,4

388,8

0,3

0,4

20,0

Чүй облусу

58,1

68,1

117,1

10,0

73,7

69,5

Ош шаары

1,1

1,1

104,1

0,0

1,2

104,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үстүбүздөгү жылдын 23-мартына карата республикада 38,0 миң гектар  күздүк өсүмдүктөр же 2020-жылдын түшүмү алдындагы  күздүк өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 26,8 пайызы азыктандырылды. Республиканын чарбалары тарабынан 169,9 миң гектар аянтка жазгы айдоо жүргүзүлдү, бул мурунку жылга караганда 10,8 миң гектарга же 6,8 пайызга көп.

_________________________________________________________________________________________________________

Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 08.04.2020, 18:19