ИДП экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча мурунку жылдын баасы менен (млн.сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Бардыгы 449 154.8 498 909 550 410.5 595 580.9 565 757.4
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 62 265 62 501 68 116 68 124.4 73 003.4
Пайдалуу кендерди казуу 4 220.2 4 841.8 4 966.7 7 099.2 9 065.1
Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) 64 023.5 78 446 83 554.1 87 568.4 84 521.8
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 7 027.5 9 802.1 14 023.2 15 240.5 14 074.9
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 919.4 1 157.1 1 802.8 2 137.7 1 355.4
Курулуш 39 397.2 43 029 49 109.5 56 878.3 49 221
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 87 300.9 91 268.1 99 952.8 108 037.9 91 823.9
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 16 740.8 19 932.9 21 246 22 299.4 16 987.8
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 8 789.6 9 223.4 9 582.2 10 154.6 5 498
Мейманканалар 2 482.3 2 648.1 2 339.8 2 474.7 816.5
Ресторандар 6 307.3 6 575.3 7 242.4 7 679.9 4 681.5
Маалымат жана байланыш 16 738.7 13 826.3 16 245.2 14 823.8 15 812.4
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 15 500.7 15 639.2 18 783.9 22 057.8 24 316.2
Кыймылсыз мүлк операциялары 11 316.2 12 424.3 13 359.3 14 824.2 17 343.7
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 7 098.6 7 080.2 7 894.9 9 951.2 8 735.3
Административдик жана көмөкчү ишмердик 1 611.1 2 340.2 2 500.2 2 797 2 881.9
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 23 827.7 25 949.3 30 378.6 33 258.1 36 946.9
Билим берүү 23 349.5 29 121 30 765.3 31 744.4 35 198.5
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 12 115.9 13 112.4 13 658.7 14 503 15 090.7
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 2 016.5 2 230.3 2 384.2 2 764 2 859.1
Башка тейлөө ишмердиги 5 252.8 4 625.4 5 750 5 615.8 6 557.6
Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү -13 265.5 -13 112 -15 627.8 -18 571 -20 781.3
Продуктулардын таза салыктары 52 908.5 65 471 71 964.7 84 272.2 75 245.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..