Жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардын түрлөрү, жынысы жана курагы боюнча саны