Кылган кылмыштардын түрлөрү боюнча жазага тартылгандардын саны (адам)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 7 517 7 327 7 475 7 708 7 172
Атайылап киши өлтүрүү 296 252 268 294 276
Атайылап денеге оор залакат келтирүү 261 237 239 281 220
Зордуктоо 144 140 130 113 86
Уурулук 1 176 924 916 857 756
Тоноо жана карактап кол салуу 534 549 525 466 430
Мал уурдоо 273 338 356 271 254
Баңги заттар менен байланыштуу кылмыш 1 330 1 272 1 270 1 383 1 323
Зөөкүрлүк 673 743 717 691 667