Кылган кылмыштардын түрлөрү боюнча жазага тартылгандардын саны (адам)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Бардыгы 8 206 7 517 7 327 7 475 7 708
Атайылап киши өлтүрүү 260 296 252 268 294
Атайылап денеге оор залакат келтирүү 259 261 237 239 281
Зордуктоо 178 144 140 130 113
Уурулук 1 430 1 176 924 916 857
Тоноо жана карактап кол салуу 758 534 549 525 466
Мал уурдоо 406 273 338 356 271
Баңги заттар менен байланыштуу кылмыш 1 305 1 330 1 272 1 270 1 383
Зөөкүрлүк 759 673 743 717 691