Калктын улуттук курамы (жылдын башына карата баалоо, адам)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Бардык калк 6 140 200 6 256 730 6 389 500 6 523 529 6 636 803
Кыргыздар 4 492 667 4 587 430 4 695 646 4 804 369 4 896 182
Орустар 356 637 352 960 348 935 344 950 341 351
Өзбектер 898 363 918 262 940 628 964 379 985 358
Украиндер 11 915 11 252 10 600 9 943 9 243
Немецтер 8 340 8 269 8 201 8 179 8 132
Татарлар 27 341 27 200 26 992 26 732 26 507
Казактар 35 087 35 541 36 022 36 396 36 706
Армяндар 801 797 793 788 778
Тажиктер 53 848 54 976 56 219 57 612 58 913
Азербайжандар 20 010 20 406 20 771 21 153 21 389
Чечендер 1 684 1 690 1 701 1 707 1 708
Белорустар 897 851 816 768 736
Грузиндер 568 570 569 574 575
Литвалыктар 145 144 148 148 144
Молдавандар 382 374 369 361 362
Латыштар 77 75 74 75 74
Түркмөндөр 2 128 2 139 2 142 2 150 2 150
Эстондор 102 98 96 95 93
Еврейлер 457 455 447 445 433
Уйгурлар 56 015 57 002 58 168 59 367 60 210
Дунгандар 69 093 70 534 72 240 73 977 75 437
Корейлер 17 015 17 074 17 105 17 124 17 094
Түрктөр 42 829 43 411 44 112 44 773 45 322
Башка улуттар 43 799 45 220 46 706 47 464 47 906
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..