Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2014 2015 2016  
Бардыгы 12 285 13 483 14 847
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 6 044 8 331 9 010
Пайдалуу кендерди казуу 15 134 20 225 25 265
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 18 577 19 340 21 162
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 20 571.6 23 537 27 094
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 9 329.8 10 833 11 478
Курулуш 10 007 11 959 12 384
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 12 361 12 648 13 150
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 16 133 18 143 19 862
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 8 813.1 9 553 10 265
Маалымат жана байланыш 21 862 24 678 26 204
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 27 066 26 903 30 157
Кыймылсыз мүлк операциялары 7 938 9 703 10 000
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 15 022 17 582 18 197
Административтик жана көмөкчү ишмердик 10 246 11 078 12 263
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 15 525.5 16 385 17 297
Билим берүү 8 204.3 9 233 10 862
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 244 9 381 9 728
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 9 182 9 741 9 042
Башка тейлөө ишмердиги 9 810 12 178 14 823