Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 13 483 14 847 15 670 16 427 17 232.3
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 8 331 9 010 9 643 10 084 10 186.2
Пайдалуу кендерди казуу 20 225 25 265 24 254 26 046 29 768.8
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 19 340 21 162 24 026 24 253 25 696.5
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 23 537 27 094 29 528 30 819 31 451.8
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 10 833 11 478 11 802 12 367 12 824
Курулуш 11 959 12 384 13 156 14 549 14 853
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 12 648 13 150 13 958 14 417 14 108.8
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 18 143 19 862 22 617 23 037 23 140.7
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 9 553 10 265 11 138 12 003 12 577.2
Маалымат жана байланыш 24 678 26 204 28 160 30 707 29 712.7
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 26 903 30 157 33 038 34 019 35 637.1
Кыймылсыз мүлк операциялары 9 703 10 000 10 086 11 337 12 038.3
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 17 582 18 197 20 690 21 760 23 566.3
Административтик жана көмөкчү ишмердик 11 078 12 263 11 954 12 410 11 972.6
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 16 385 17 297 18 183 19 880 20 749.7
Билим берүү 9 233 10 862 11 095 11 369 12 411.6
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 381 9 728 9 947 10 313 10 809.2
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 9 741 9 042 8 439 8 616 8 982.1
Башка тейлөө ишмердиги 12 178 14 823 15 454 15 303 16 266.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..