Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү 92 92.5 93.8 96.1 96.4
чакан ишканалар 39.4 39.2 39.6 2.2 1.9
орто ишканалар 2.3 2.9 3 2.6 2.5
жеке ишкерлер 50.3 50.4 51.2 91.3 92