Контакты

Заведующая
отделом

каб. № 210

Жаркынбаева
Айгуль Жалиловна

+996 (312) 66-42-11

azharkynbaeva@stat.kg

 

Ведущий специалист
каб. № 207

Бактыбек уулу Белек

+996 (312) 32-49-23

b.baktybekuulu@mail.ru

Специалист
каб. № 207

Мыктыбек кызы Айдай

+996 (312) 32-49-23

myktybekova@stat.kg

Ведущий специалист
каб. № 207

Абылов Азамат Советбекович

+996 (312) 32-49-23

aaaaa.zzzzz.oo@list.ru

 

 

Акыркы жаңылоо: 28.05.2020, 11:07